Základní škola a Mateřská škola Motýlek

Základní škola a Mateřská škola motýlek pro žáky s více vadami pod názvem "Dětské centrum" vznikla v Kopřivnici v roce 1993 na žádost rodičů postižených dětí, které neměly možnost vzhledem ke svému postižení se vzdělávat na žádném typu školy v tomto městě. Podobné zařízení již fungovalo v Novém Jičíně, ale vzhledem ke kapacitním možnostem tohoto zařízení a omezených možností dojíždění takto postižených, bylo pro 8 dětí z Kopřivnice samosprávou zřízeno toto "Dětské centrum" jako zařízení města.

Po stránce odborné se staly výchozími koncepce Mgr. Marty Teplé z odboru speciálního školství na MŠMT ČR. V roce 1996 bylo zařazeno do sítě škol a povinnosti zřizovatele přešly na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; od roku 2001 pak na krajskou samosprávu reprezentovanou Krajským úřadem v Ostravě.

V současné době zařízení sdružuje sedm oddělení MŠ-speciální a logopedické, základní školu speciální, kde jsou třídy pomocné, rehabilitační a třídy pro děti s autismem. Dětem a žákům je poskytována komplexní spec. pedagogická, rehabilitační a logopedická péče. Je zabezpečena doprava školním automobilem. Zařízení navštěvuje 118 dětí a žáků v denní péči.

Mateřská škola: 64 dětí
Základní škola: 50 žáků
Školní družina: 4 oddělení

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

Předškolní vzdělávání:

ŠVP PV: „Motýlek pro děti"

Základní vzdělávání:

ŠVP ZV: „Motýlek nás učí" (1. - 5. ročník)
ŠVP ZŠS: „Motýlek a já" - I. (1. - 6. a 7. - 10. ročník)
ŠVP ZŠS: „Motýlek a já" - II. (1. - 6. a 7. - 10. ročník)

Zájímavé vzdělávání ve školní družině:

ŠVP-ŠD: „Hnízdečko pro volný čas"