1. Sluníčka | Základní škola a Mateřská škola Motýlek

1. Sluníčka

Učitel: Mgr. Jana Oskwarková
Asistent pedagoga: Stanislava Soukeníková

Třída Sluníček je určena pro mladší děti s narušenou komunikační schopností.

Ve třídě probíhají každodenní logopedické chvilky, kde společně procvičujeme jazýček a mluvidla – artikulační cvičení, provádíme dechová cvičení, cvičení sluchového vnímání, rytmická cvičení a rozvíjíme slovní zásobu – dle možností dětí. Logopedie však prolíná všemi činnostmi během dne. Rozvoj zrakového vnímání, paměti, myšlení, hrubé a jemné motoriky, orientace v prostoru a v čase, to vše napomáhá k celkovému rozvoji a souvisí s rozvojem řeči.

Konzultace

Konzultace s logopedem je možná po předchozí domluvě.
Konzultace s dalšími učitelkami je možná po předchozí domluvě v pondělí do 16 hod.