1. Sluníčka | Základní škola a Mateřská škola Motýlek

1. Sluníčka

Učitel: Mgr. Jana Oskwarková, Bc. Radka Kvíčerová
Asistent pedagoga: Karolína Šímová

Třída Sluníček je určena pro mladší děti s narušenou komunikační schopností.

Právě probíhá adaptační období pro nově příchozí děti. Děti se seznamují se svou značkou, s kamarády ve třídě, s režimem dne.

Ve třídě probíhají každodenní logopedické chvilky, kde společně procvičujeme jazýček a mluvidla – artikulační cvičení, provádíme dechová cvičení, cvičení sluchového vnímání, rytmická cvičení a rozvíjíme slovní zásobu – dle možností dětí. Logopedie však prolíná všemi činnostmi během dne. Rozvoj zrakového vnímání, paměti, myšlení, hrubé a jemné motoriky, orientace v prostoru a v čase, to vše napomáhá k celkovému rozvoji a souvisí s rozvojem řeči.

Individuální logopedická péče probíhá minimálně 1x za týden. Děti se střídají. Individuální logopedickou péči v naší třídě zajišťují Mgr. Lenka Kahánková, Mgr. Marta Hasserová a Mgr. Martina Výborná. 1x týdně ve třídě probíhá také skupinová logopedická péče vedená Mgr. Martinou Výbornou.

Ve čtvrtky vede paní Gabriela Kyselá podporu pohybového vývoje. Cvičení probíhá v rehabilitační pracovně.

Dětem byl nabídnut balíček speciálně pedagogických terapií, který obsahuje:

    • senzorickou integraci (1x týdně – pondělí od 8:00 hod - 2 skupiny)
    • flétny (1x týdně – středa)

Konzultace

Konzultace s logopedem je možná po předchozí domluvě.
Konzultace s dalšími učitelkami je možná po předchozí domluvě v pondělí do 16 hod.