4. Berušky | Základní škola a Mateřská škola Motýlek

4. Berušky

Učitel: Mgr. Petra Hanzelková, Mgr. Tereza Müllerová
Asistent pedagoga: Eliška Sekáčová

Třídu „Berušky" navštěvují děti ve věku od 2 do 6 let s lehkou až středně těžkou mentální retardací, kombinovanými vadami, specifickými syndromy či ADHD.
Ačkoliv je každé dítě v jiné věkové kategorii, jejich mentální úroveň je velmi obdobná, proto i nadále naše metody práce spočívají v individuálním přístupu ke každému jedinci.
Stále využíváme a budeme využívat komunikačního systému VOKS (Výměnný obrázkový komunikační systém), s kterým pracujeme každý den, nicméně letos hodláme pracovat i s jinými formami AAK (komunikace pomocí fotografií, hlasových komunikátorů či předmětů).
Každý den bude Vaše dítě součástí individuálních, ale i skupinových prací jako např. SNOEZELEN, hudební, výtvarné i pohybové chvilky).
Našimi hlavními cíli bude Vaše dítě rozvíjet v oblasti jak jemné, tak i hrubé motoriky, samostatnosti a sebeobsluhy. Pro, co možná nejlepší zvládnutí těchto základních parametrů, budeme spolupracovat i s dalšími speciálními pedagogy (speciální pedagogická péče, podpora pohybového vývoje, logopedie).
Součástí našeho denního harmonogramu budou také prvky orofaciální stimulace, míčkování, a v neposlední řadě i stimulace bazální.
Klademe důraz na příjemné prostředí a pozitivní prožitky, a proto se snažíme pro Vaše dítě udělat vše nejlépe, jak umíme.