5. Štěňátka | Základní škola a Mateřská škola Motýlek

5. Štěňátka

Učitel: Bc. Radka Kvíčerová, Monika Gabryšová
Asistent pedagoga: Karolína Šímová

Třídu ŠTĚŇÁTEK navštěvuje v letošním roce 8 dětí ( 6 chlapců a 2 dívky) - s narušenou komunikační schopností, sluchovou vadou či poruchami chování ve věku 3 – 5 let.

Naše děti se scházejí od šesti hodin na třídě Sluníček, a poté přecházejí do své třídy.
V ranních hodinách využíváme čas pro individuální rozvoj dítěte s přihlédnutím k jeho aktuálním potřebám.

V této době probíhá také individuální logopedická péče (s Mgr.Martinou Výbornou a Mgr.Martou Hasserovou). Volné hry jsou zakončeny „ranním kruhem“ a krátkou rozcvičkou. Po ní následuje dopolední svačinka (učíme se základům hygieny a stolování).

stenatka1

stenatka2

Hlavní vzdělávací činnost je zaměřena na rozvoj kognitivních, sociálních, komunikačních a fyzických dovedností, uskutečňuje se prostřednictvím řízených aktivit. Jejich součástí jsou i terapie ,které jsou hrazeny rodiči.

V letošním roce nabízíme pro naši třídu:

    • saunu (viz. Therapón Kopřivnice)
    • arteterapii (s Mgr.Evou Stréjčkovou)

uvod stenata

Následuje pobyt venku na školní zahradě, návštěvou dětského hřiště nebo formou vycházky či delšího výletu. V 11:40 docházíme do školní jídelny na oběd a po něm přichází zasloužený odpočinek. Děti odpočívají na lehátkách při poslechu pohádky či relaxační hudby. Po odpolední svačince se děti věnují volným odpoledním činnostem ve třídě nebo tráví čas na školní zahradě.