6. Chobotničky | Základní škola a Mateřská škola Motýlek

6. Chobotničky

Učitel: Bc. Iveta Cáderová, Mgr. et Mgr. Jana Dětská
Asistent pedagoga: Hana Marečková

Tuto třídu speciální mateřské školy  navštěvují děti s poruchou autistického spektra, s opožděným vývojem řeči a ADHD. Vycházíme zde ze systému VOKS (výměnný obrázkový komunikační systém), který pomáhá našim dětem lépe komunikovat.