7. Berušky | Základní škola a Mateřská škola Motýlek

7. Berušky

Učitel: Mgr. Petra Hanzelková, Mgr. Tereza Müllerová
Asistent pedagoga: Sabina Janoschcová

Třídu „Berušky" navštěvují děti ve věku od 3 do 6 let se středně těžkou až těžkou mentální retardací, kombinovanými vadami či specifickými syndromy. Každě dítě je jiné a vyžaduje specifickou podporu a individuální přístup.</p¬>

Děti v naší třídě verbálně nekomunikují, proto využíváme komunikačního systému VOKS (Výměnný obrázkový komunikační systém), s kterým pracujeme každý den. Pracujeme i s jinými formami AAK (komunikace pomocí fotografií, zrakového komunikátoru či zástupných předmětů).

Každý den jsou děti součástí skupinových činností (ranní kruh, DIRfloortime, hudební a pohybové chvilky ve třídě i v tělocvičně…) a především s nimi pracujeme individuálně (strukturované úkoly, nácvik komunikace, motoriky, sebeobsluhy, orofaciální stimulace, míčkování, výtvarné a pracovní činnosti). Našimi hlavními cíli je rozvíjet děti ve všech těchto oblastech tak, aby byly co nejsamostatnější.</p¬>

Spolupracujeme s dalšími speciálními pedagogy (speciální pedagogická péče, podpora pohybového vývoje, logopedie). Děti využívají také speciálně pedagogické terapie dle aktuální nabídky (canisterapie, senzorická integrace).

Našim cílem je vytvořit dětem příjemné a podnětné prostředí, tak aby se do školky vždy těšily.