Terapie | Základní škola a Mateřská škola Motýlek
Základní škola a Mateřská škola Motýlek,
Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Photo

Děkujeme sponzorům

Untitled document

Město Kopřivnice
Josef Bureš
MBA, MSc, Štramberk
MONETA Money Bank a.s.
SLUMEKO s.r.o. Kopřivnice
FIXUM a.s. Kopřivnice
FAVEA a.s. Kopřivnice
KOTOUČ ŠTRAMBERK spol. s r.o.
BALMAT s.r.o. Kopřivnice
Bc. Daniel Mrva - Optika Kopřivnice
FEREMONT STEEL s.r.o. Příbor
Městys Suchdol nad Odrou
Město Bílovec
Nadace ČEZ
TEAM "Větřkovický triatlon"
MUDr. Soňa Tučková s.r.o. Příbor
Pavel Jurák Kopřivnice
Mgr. Ivana Jalůvková Lubina
DAGETT 66 s.r.o. Kopřivnice
Potraviny u LACINY s.r.o. Kopřivnice
Ing. Alena Křístková Kopřivnice
Ing. Pavel Sedlák
Pavel Výborný Kopřivnice
Okay Valašské Meziříčí
Firmadat s.r.o. Otrokovice
Gastro instant spol. s r.o. Kouřim
AMC GASTRONOM CZ s.r.o. Frýdek-Místek
MUDr. Helena Konečná Kopřivnice
Zahradnické centrum Bártek Jiří Fulnek
Teranet - Martin Jalůvka
Zahradnictví Myslikovjan

Díky sponzorům byl v říjnu 2018 předán dětem nový svozový automobil FORD TOURNEO CUSTOM.

Děkujeme sponzorům:

NC Line a.s. Suchdol nad Odrou
Brose CZ, spol. s r.o. Kopřivnice
F. 67 s.r.o. Nový Jičín
pan Jiří Vaněk Ostrava
HAKA METAL s.r.o., Suchdol nad Odrou
WISKA Hoppmann GmBh Německo
Hockey Club TATRA Kopřivnice
Linde Pohony, s.r.o. Český Krumlov
PRO-LOGIK, s.r.o. Uničov
Nadace Charty 77/Konto Bariéry Praha
COMA Praha, s.r.o.
MUDr. Yvona Heidrichová Frýdek - Místek
Kunzite, s.r.o. Kopřivnice
Hiddenit, s.r.o. Kopřivnice

Terapie

Untitled document

INTEGRACE TERAPIÍ DO SPECIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Škola se zajímá o kvalitu, dostupnost a rovnost ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Využíváme alternativní i nové a mezioborové přístupy, které usnadňují dětem a žákům  učení.  Do nabídky podpůrných opatření speciálně pedagogické péče proto zahrnujeme i terapie, které integrujeme do příslušných vzdělávacích oblastí nebo je využíváme jako aktivity doplňkové (podporující). Terapie mají především aktivizační a motivační účinek, který přináší dětem a žákům uvolnění, radost a přirozený zájem poznávat nové věci. Škola úzce spolupracuje s fyzioterapeutkou Gabrielou Kyselou a dalšími externími pracovníky, čímž se nám dostává i odborného vedení a zpětné vazby.

Členění terapií pro potřeby školy:

1)    Terapie na podporu a rozvoj pohybového vývoje a vnímání tělesného schématu

 • trampoterapie
 • koncept Snoezelen
 • senzorická integrace
 • psychomotorika
 • jízda na skateboardech
 • speciální cvičení na motopedech
 • aquaterapie a vodoléčba
 • solná jeskyně a saunování

Vyučovací předměty: tělesná výchova, zdravotní tělesná výchova, smyslová výchova

2)    Terapie s využitím uměleckých prostředků (expresivní terapie)

 • arteterapie
 • muzikoterapie
 • dramaterapie
 • taneční a pohybová terapie

Vyučovací předměty: výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná výchova

3)    Terapie s účasti zvířete (zooterapie)

 • canisterapie
 • hipoterapie a činnostní terapie

Vyučovací předměty: tělesná výchova, pracovní vyučování, smyslová výchova

Terapie začleňujeme do vzdělávání podle individuálních potřeb a možností dětí a žáků, dále na základě doporučení odborníků (dětský lékař, SPC) a v neposlední řadě podle organizačních možností školy i třídy.  Terapie nelze plně hradit z běžného rozpočtu školy. Na organizaci terapií se významně podílí spolek při škole „Občanské sdružení při Dětském centru Kopřivnice". Rodiče dětí a žáků školy přispívají na terapie rodičovským příspěvkem. Nabídka terapií se aktualizuje na začátku každého školního roku. Výše uvedený přehled terapií je pouze orientační, ke kterým se škola hlásí a které si přeje mít jako součást speciálního vzdělávání. Bližší informace vám podají učitelé nebo vedení školy.

PŘIHLÁŠKY NA TERAPIE PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

přihlášky na terapie si vyzvednete u svých učitelů

Platba terapii

a) hotově - sekretariát školy

b) převodem - číslo účtu 19-7366490237/0100, VS 4444, KS 0308, zpráva pro příjemce - jméno a příjmení dítěte

příspěvek lze hradit jednou ročně - do prosince 2020

příspěvek lze hradit pololetně a to do listopadu 2020 a 28.2.2021

 

Administrace