Základní škola a Mateřská škola Motýlek
Základní škola a Mateřská škola Motýlek,
Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo

Děkujeme sponzorům

Untitled document

Nadační fond VÍTKOVICE STEEL a.s.
Nadace Charty 77 - Konto BARIÉRA
Nadace ČEZ
TATRA TRUCKS a.s Kopřivnice
Drogerie BETY Kopřivnice
Město Kopřivnice
Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Ostrava
Linde Pohony, s.r.o. Český Krumlov
ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING a.s.
FIXUM a.s. Ostrava - Muglinov
MSV STUDÉNKA s.r.o. Bílovec
MBA MSc. Josef Bureš Štramberk 
Nadační fond Tesco
REKUMAT Wärmeprozesstechnik ČR, spol. s r.o. Štramberk
FAVEA a.s. Kopřivnice
Bc. Daniel Mrva Optika - Kopřivnice
SLUMEKO s.r.o. Kopřivnice
BIKE FUN International s.r.o. Kopřivnice
KOTOUČ ŠTRAMBERK spol. s r.o.
Cestovní kancelář AGENTURA FOX, s.r.o. Kopřivnice
SVARMETAL s.r.o. Vratimov
FEREMONTSTEEL s.r.o. Příbor
KOLOSPORT-bc, z.s. Bílovec
MUDr. Soňa Tučková Kopřivnice
Ing. Alena Křístková Kopřivnice
Ing. Pavel Sedlák Kopřivnice
Mgr. Ivana Jalůvková Lubina
BALMAT s.r.o. Kopřivnice
GalvanKo s.r.o. Kopřivnice
Petr Socha Kopřivnice
Pavel Jurák Kopřivnice
Jana Novotná Lubina
Pavel Výborný Kopřivnice
DAGETT 66 s.r.o. Kopřivnice
Potraviny u LACINY s.r.o. Kopřivnice
ZEMAN ART s.r.o. Kopřivnice
Gastro instatnt spol. s r.o. Kouřim
AMC GASTRONOM CZ s.r.o. Frýdek Místek
rodina ing. Chau Hoanga Libhošť
Zahradnické centrum Bártek
MUDr. Helena Konečná Kopřivnice
Město Studénka
Město Příbor
Město Bílovec
Obec Ženklava
Obec Skotnice
Obec Kozlovice
Obec Tichá
Obec Hodslavice

 

Terapie

Untitled document

INTEGRACE TERAPIÍ DO SPECIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Škola se zajímá o kvalitu, dostupnost a rovnost ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Využíváme alternativní i nové a mezioborové přístupy, které usnadňují dětem a žákům  učení.  Do nabídky podpůrných opatření speciálně pedagogické péče proto zahrnujeme i terapie, které integrujeme do příslušných vzdělávacích oblastí nebo je využíváme jako aktivity doplňkové (podporující). Terapie mají především aktivizační a motivační účinek, který přináší dětem a žákům uvolnění, radost a přirozený zájem poznávat nové věci. Škola úzce spolupracuje s fyzioterapeutkou Gabrielou Kyselou a dalšími externími pracovníky, čímž se nám dostává i odborného vedení a zpětné vazby.

Členění terapií pro potřeby školy:

1)    Terapie na podporu a rozvoj pohybového vývoje a vnímání tělesného schématu

-          trampoterapie

-          koncept Snoezelen

-          senzorická integrace

-          psychomotorika

-          jízda na skateboardech

-          speciální cvičení na motopedech

-          aquaterapie a vodoléčba

-          solná jeskyně a saunování

Vyučovací předměty: tělesná výchova, zdravotní tělesná výchova, smyslová výchova

2)    Terapie s využitím uměleckých prostředků (expresivní terapie)

-          arteterapie

-          muzikoterapie

-          dramaterapie

-          taneční a pohybová terapie

Vyučovací předměty: výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná výchova

3)    Terapie s účasti zvířete (zooterapie)

-          canisterapie

-          hipoterapie a činnostní terapie

Vyučovací předměty: tělesná výchova, pracovní vyučování, smyslová výchova

Terapie začleňujeme do vzdělávání podle individuálních potřeb a možností dětí a žáků, dále na základě doporučení odborníků (dětský lékař, SPC) a v neposlední řadě podle organizačních možností školy i třídy.  Terapie nelze plně hradit z běžného rozpočtu školy. Na organizaci terapií se významně podílí spolek při škole „Občanské sdružení při Dětském centru Kopřivnice". Rodiče dětí a žáků školy přispívají na terapie rodičovským příspěvkem. Nabídka terapií se aktualizuje na začátku každého školního roku. Výše uvedený přehled terapií je pouze orientační, ke kterým se škola hlásí a které si přeje mít jako součást speciálního vzdělávání. Bližší informace vám podají učitelé nebo vedení školy.

PŘIHLÁŠKY NA TERAPIE PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/19

 • Přihláška na NP-SMS
 • Přihláška na NP-ZS

 

Platba terapii

a) hotově - sekretariát školy

b) převodem - číslo účtu 197366490237/0100, VS 4444, KS 0308, zpráva pro příjemce - jméno a příjmení dítěte

příspěvek lze hradit jednou ročně - do prosince 2018

příspěvek lze hradit pololetně a to do listopadu 2018 a 28.2.2019

 

Administrace