Podpora pohybového vývoje | Základní škola a Mateřská škola Motýlek
Základní škola a Mateřská škola Motýlek,
Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Photo

Děkujeme sponzorům

Untitled document

Město Kopřivnice
Josef Bureš
MBA, MSc, Štramberk
MONETA Money Bank a.s.
SLUMEKO s.r.o. Kopřivnice
FIXUM a.s. Kopřivnice
FAVEA a.s. Kopřivnice
KOTOUČ ŠTRAMBERK spol. s r.o.
BALMAT s.r.o. Kopřivnice
Bc. Daniel Mrva - Optika Kopřivnice
FEREMONT STEEL s.r.o. Příbor
Městys Suchdol nad Odrou
Město Bílovec
Nadace ČEZ
TEAM "Větřkovický triatlon"
MUDr. Soňa Tučková s.r.o. Příbor
Pavel Jurák Kopřivnice
Mgr. Ivana Jalůvková Lubina
DAGETT 66 s.r.o. Kopřivnice
Potraviny u LACINY s.r.o. Kopřivnice
Ing. Alena Křístková Kopřivnice
Ing. Pavel Sedlák
Pavel Výborný Kopřivnice
Okay Valašské Meziříčí
Firmadat s.r.o. Otrokovice
Gastro instant spol. s r.o. Kouřim
AMC GASTRONOM CZ s.r.o. Frýdek-Místek
MUDr. Helena Konečná Kopřivnice
Zahradnické centrum Bártek Jiří Fulnek
Teranet - Martin Jalůvka

Díky sponzorům byl v říjnu 2018 předán dětem nový svozový automobil FORD TOURNEO CUSTOM.

Děkujeme sponzorům:

NC Line a.s. Suchdol nad Odrou
Brose CZ, spol. s r.o. Kopřivnice
F. 67 s.r.o. Nový Jičín
pan Jiří Vaněk Ostrava
HAKA METAL s.r.o., Suchdol nad Odrou
WISKA Hoppmann GmBh Německo
Hockey Club TATRA Kopřivnice
Linde Pohony, s.r.o. Český Krumlov
PRO-LOGIK, s.r.o. Uničov
Nadace Charty 77/Konto Bariéry Praha
COMA Praha, s.r.o.
MUDr. Yvona Heidrichová Frýdek - Místek
Kunzite, s.r.o. Kopřivnice
Hiddenit, s.r.o. Kopřivnice

Podpora pohybového vývoje

Vzhledem k druhu a stupni zdravotního hendikepu dětí a žáků vzdělávaných v Základní škole a Mateřské škole Motýlek, je podpora pohybového vývoje nezbytnou součástí a podmínkou k osvojování jejich rozumových, sebeobslužných, komunikačních dovedností a návyků. Úzká týmová spolupráce rodiče, speciálního pedagoga, logopeda a fyzioterapeuta je zcela v souladu s pojetím ucelené rehabilitace.

Učení pohybovat se začíná intrauterinně a zkvalitňuje se prostřednictvím senzomotorických zkušeností. Většina pohybů se během života vyvíjí a zdokonaluje prostřednictvím učení a opakování. Nové dovednosti jsou modifikacemi nebo adaptacemi již existujících pohybových vzorů a pro jejich rozvoj je nutná motivace a aktivita.  Fyziologický pohyb závisí na nervově - svalovém systému a je důležitým integračním faktorem pro všechny vývojové aspekty. Je tedy výsledkem interakce řady procesů, včetně procesů percepčních (zpracovávání informací), kognitivních (pozornost, motivace, emoce) a motorických.

Nervově – svalový systém musí umět dobře přijímat podněty z vnitřního i zevního prostředí a adekvátně na ně odpovědět. Musí být různorodý během práce proti gravitaci a shodný se sílou gravitace. Pohybová dovednost je výsledkem vývoje posturální a pohybové kontroly za předpokladu správně probíhajícího procesu senzorické integrace. Je to přesně provedená a organizovaná pohybová sekvence použitá k dosažení určitého cíle.

Abychom  tohoto cíle dosáhli a optimalizovali svalové napětí, pohybové sekvence či senzomotorické učení, využíváme různé techniky, které jsou individuálně nabízeny dětem a žákům pro usnadnění výchovně vzdělávacího procesu.

Například: Bobath koncept (handling, facilitace optimálních pohybových vzorů a inhibice patologie, terapeutické krmení, fyziologické polohování), senzorickou integraci neurologický proces, který zpracovává a organizuje podněty z okolního prostředí, ale i informace z vnitřku těla a umožňuje nám tak adekvátně reagovat na tyto podněty),Vojtovu metodu – reflexní lokomoce (pohyb těla řízeného vrozenými reflexy, bez závislosti na vůli dítěte nebo žáka. Vychází ze skutečnosti, že v lidském mozku jsou geneticky zakódovány určité pohybové vzory. Ty se snažíme pomocí vybavení reflexů obnovit), hydroterapii (intenzivní prokrvení organismu, kůže, svalů, podpora krevního oběhu, zrychlení dechové frekvence) aj.

Gabriela Kyselá

rehAb1rehab2 rehab3rehab4 rehab6 rehab5

 

Administrace