Projekt: „Podpora zdraví v rodinách“ | Základní škola a Mateřská škola Motýlek

Projekt: „Podpora zdraví v rodinách“

Tento projekt je financován Evropskou unií a je věnován žákům mladšího školního věku. Jeho cílem je zvýšit povědomí dětí o důležitosti prevence a předcházení šíření infekčních onemocnění.

V rámci přednášek a řízených rozhovorů se žáci seznámili se základními hygienickými návyky osobní hygieny. Důraz byl kladen především na zásady pravidelné hygieny rukou, vlasů, oblečení, dutiny ústní, včetně prevence zubního kazu.

Prostřednictvím praktických cvičení si děti vyzkoušely:

    • techniku správného mytí rukou;
    • ověřly si účinnost správného mytí pomocí UV lampy;
    • správný způsob čištění zubů;
    • zásady osobní hygieny;