3. Delfínci | Základní škola a Mateřská škola Motýlek

3. Delfínci

Učitel: Bc. Ivana Leciánová, Bc. Iveta Řičařová
Asistent pedagoga: Jana Benešová

Vážení rodiče,

vítáme Vás a Vaše děti v novém školním roce 2020/2021.

Do 2. oddělení DELFÍNKŮ, kde jsou předškolní děti ve věku 5-7 let s logopedickou vadou a kombinovanými vadami nastoupilo k 1. září 10 šikovných „předškoláků" (7 kluků a 3 děvčata).

Pokud byste měli kdykoliv zájem zapojit se do dění ve třídě, jakkoliv přispět nějakým zajímavým nápadem nebo nám poradit, jak něco udělat jinak a lépe, budeme rádi.

Samozřejmě i my bychom s vámi chtěli někdy spolupracovat, proto vás prosíme, čtěte během celého roku předávací deníčky. Často tam naleznete informace aktuálních činností akcí konaných během týdne, ale taky informace organizační a mnohdy i pochvalu.

Organizace vzdělávání v mateřské škole vychází ze Školního vzdělávacího programu „Motýlek pro děti", který je k nahlédnutí v každé třídě. Od něj se odvíjí i plánování témat v naší třídě.

Témata na celý rok jsou v Třídním vzdělávacím plánu zaměřena podle toho, jak nám to příroda na tom světě zařídila, a to dle ročních období. Celý měsíc se vždy zabýváme jedním uceleným tématem, abychom se o světě dozvěděli co nejvíce. Mimo tato témata máme i pár školních projektů, které se účastníme v rámci celé školy.

„Děti pojďte si hrát, budeme se smát a na motýlích křídlech svět poznávat.“
Prosíme, dodržujte příchody dětí do 8.00 hod. Děti se ráno potřebují rozkoukat a mít prostor pro výběr hraček a pro spontánní hru, než začneme plnit své naplánované činnosti.
Těšíme se na spolupráci.

TEMATICKÉ CELKY PRO ROK 2020/2021

PODZIM

1.„MOTÝLEK VÍTÁ DĚTI"

2.„PODZIMNÍ LET S MOTÝLKEM"

ZIMA

3. „KAM CHODÍ MOTÝL SPÁT?"

JARO

4.„MOTÝLEK BUDÍ JARO"

LÉTO

5.„MOTÝLKOVO LETNÍ PUTOVÁNÍ"

LOGOPEDICKÁ PÉČE:

Skupinová logopedická prevence:

Probíhá každodenně formou logopedických chvilek v podobě ranního KOMUNITNÍHO KRUHU, ale i v průběhu celého dne.

Důležitá jsou cvičení dechová a artikulační, rytmická a relaxační cvičení, rozvoj slovní zásoby, cvičení fonematického sluchu, doplnění děje, popis obrázku aj.

Činnosti během dne se zaměřují na rozvoj sluchové a zrakové percepce, pozornosti, myšlení, paměti, hrubé i jemné motoriky, orientace v prostoru a v čase.

Malý počet dětí ve třídě umožňuje snadnější práci při využívání logopedických a jakýchkoliv dalších pomůcek pro rozvoj řeči:

Specifické:

  • Interaktivní tabule
  • Kamerová Lupa s LCD monitorem
  • Počítačový program – Chytré dítě
  • Zvukové pexeso
  • Didaktické pomůcky rozvíjející slovní zásobu-třídílné a dvoudílné skládačky, půlené obrázky, Říkej,

Nestandardní (vyráběné nebo zakoupené k rozvoji dechových a artikulačních cvičení):

  • Větrníky, peříčka, frkačky...
  • Bubladlo, bublifuk...
  • Jedlý papír, burizony...
  • Masky-klaun, opička...

Individuální logopedická péče:

Mgr. Lenka Kahánková,
Mgr. Marta Haserová

Logopedická péče s učitelem LP, probíhá minimálně 1x týdně. Rodiče mají možnost dostavit se na konzultaci s logopedem po předchozí domluvě s třídním učitelem.

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ TERAPIE:

V nabídce letošních speciálně pedagogických terapií jsou:

Mgr. Hana Londin

Předškolní příprava (1x týdně-středa)

Gabriela Kyselá

Podpora pohybového vývoje (1x týdně-středa)

Radka Nalerajová

Canisterapie

Bc. Lenka Palacká

Arteterapie

V případě zájmu o podrobnější informace si mohou rodiče domluvit konzultaci s odborným logopedem. Pro rodiče poskytuje učitel konzultace každé pondělí do 16. hodin.

Pouštění dráčků, hrátky v přírodě,halloween

více fotografii zde

Co jsme tvořili v záři a říjnu

více fotografii zde