4. Lvíčci | Základní škola a Mateřská škola Motýlek

4. Lvíčci

Učitel: Mgr. Dana Hajdušková, Bc. Veronika Brchelová DiS.
Asistent pedagoga: Kateřina Jiříková

Naše oddělení „Lvíčci" navštěvují děti od 2 do 8 let s poruchou autistického spektra (PAS), mentálním postižením, kombinovanými vadami a těžkými vadami řeči.

Metody užívané při práci s dětmi přizpůsobujeme jejich mentálnímu věku a specifickým deficitům dětí. Klademe důraz na předávání informací ve vizuální podobě. Každý den mají děti vizualizovaný denní režim, který eliminuje u dětí úzkost a zlepšuje adaptabilitu. Vizuální podporou vedeme děti k rozvoji samostatnosti a pocitu jistoty. Denně využíváme metodu slovní, názornou, přímého prožitku, učení situační a sociální. Komunikaci a řeč nacvičujeme individuálně pomocí metody VOKS (výměnný obrázkový komunikační systém).

Vzdělávací činnost vychází s integrovaných bloků ŠVP, které jsou dále rozpracované v tématech.

Při vzdělávacích činnostech používáme nestandardní pomůcky vyráběné dětem na míru. Jsou to individuální komunikační tabulky VOKS pro každé dítě, komunikační nástěnky, vizualizované pomůcky ke každému tématu, které probíráme. Nacvičujeme prosociální chování při návštěvách divadelních představení, návštěvou muzeí, hasičské stanice, obchodů, jezdíme vlakem, autobusem...

Co jsme tvořili v záři a říjnu

více fotografii zde