5. Sovičky | Základní škola a Mateřská škola Motýlek

5. Sovičky

Učitel: Mgr. et Mgr. Jana Dětská, Bc. Jarmila Lichnovská
Asistent pedagoga: Stanislava Soukeníková

Do třídy MŠS 5 Sovičky jsou vřazeny děti ve věku 3-7 let - s různým druhem a stupněm narušené komunikační schopnosti, se smyslovým postižením, nerovnoměrným psychomotorickým vývojem či specifickým syndromem.

V naší třídě při vzdělávání vycházíme z individuálních a specifických potřeb a možností jednotlivých dětí. Respektujeme rozdílné schopnosti, vědomosti i dovednosti naších dětí. Prioritou pro nás je co největší rozvoj dítěte ve všech oblastech. Snažíme se vytvářet pro děti místo, kde se cítí bezpečně a spokojeně. Pro vzdělávání pak vybíráme aktivity, jenž dětí baví a jsou pro ně motivační.

sovicky

Individuální logopedickou péči zajišťuje Mgr. Martina Výborná.
Metodik pro AAK (VOKS) je PhDr. Margita Knapcová.
Rozvoji pohybového vývoje dětí se věnuje paní Gabriela Kyselá, MBA

Pro letošní školní rok 2023/2024 jsme nabídly dětem canesterapii a atreterapii, které napomáhají a podporují speciálně pedagogickou péči.

sovicky
sovicky

Doktora se nebojíme

více fotografii zde

Co jsme tvořili v září

více fotografii zde