6. Koťátka | Základní škola a Mateřská škola Motýlek

6. Koťátka

Učitel: Mgr. Iveta Cáderová, Hana Marečková
Asistent pedagoga: Andrea Tichavská

Tuto třídu speciální mateřské školy  navštěvují děti s poruchou autistického spektra, s opožděným vývojem řeči a ADHD. Vycházíme zde ze systému VOKS (výměnný obrázkový komunikační systém), který pomáhá našim dětem lépe komunikovat.

Dramatizace pohádky Paleček a jeho kamarádi

více fotografii zde

Běžný den ve školce v měsíci říjnu

více fotografii zde