Jak nastavit inkaso | Základní škola a Mateřská škola Motýlek

Jak nastavit inkaso

Inkaso je nejpohodlnější způsob platby stravného. Aby škola mohla inkasovat z účtu, který jste uvedli v přihlášce ke stravování, je potřeba nejdříve správně nastavit povolení k inkasu ve Vaší bance.

Ve své bance (internetovém bankovnictví) nastavte povolení k inkasu ve prospěch účtu jídelny: 9516140267/0100 a dále můžete nastavit horní limit inkasa (např. 1000 Kč, cizí strávníci 2000).

Nezadávejte variabilní symbol ani počet plateb, které v měsíci mohou odejít. Pokud omezíte počet plateb např. jen na jednu, nebude inkaso v případě více sourozenců některému z nich sraženo.

Inkaso probíhá k 15.dni následujícího měsíce, tzn. stravné za září se inkasuje v říjnu.
Je nutné ověřit, že inkaso proběhlo v pořádku (škola nekontroluje platby, které neprošly).
Pokud zjistíte, že inkaso z Vašeho účtu neproběhlo, kontaktujte jídelnu na jidelnamotylek@detske-centrum.cz (důvodem může být např. nedostatečný zůstatek na účtu, nízký limit inkasa, ….).
Každá banka má na svých stránkách podrobný návod k nastavení inkasa.
Výhodou tohoto způsobu platby je, že jsou každý měsíc zohledněny vámi odhlášené dny nepřítomnosti vč. prázdnin, tzn. nevzniká zbytečný přeplatek na stravném, jako u trvalého příkazu.
Prosím, dbejte všechny tyto pokyny a nebude vznikat problém při účtování.

Děkuji Monika Nováková, vedoucí ŠJ