Canisterapie | Základní škola a Mateřská škola Motýlek

Canisterapie

Název vznikl složením latinského slova canis (pes) a slova terapie (léčba). Canisterapie je součástí animoterapie (zooterapie). Existuje mnoho definic, které se snaží vystihnout pojem canisterapie, uvádíme zde proto alespoň některé z nich. V širším slova smyslu je anisterapie chování psa v domácnostech běžné populace, pes se zde stává tzv. členem rodiny a zároveň působí terapeuticky. V užším pojetí rozumíme canisterapií využití psa v podpůrné alternativní terapii. Pes zde napomáhá při navození vzájemného kontaktu mezi klientem a terapeutem, k celkovému rozvoji, stimulaci a aktivizaci klienta. Pro klienta je pes velkým motivačním činitelem a přispívá i k tlumení nežádoucích a negativistických projevů klienta (Mőller a kol. 2005).

Canisterapie je druh zooterapie, využívající pozitivní vliv psa na člověka. Jde o metodu vhodnou hlavně při řešení psychologických, emocionálních a sociálně - integračních problémů pacienta. (Gúth 2005).

Formy canisterapie

Individuální canisterapie

Zahrnuje setkaní jednoho klienta s jedním popřípadě více canisterapeutickými týmy. Individuální canisterapie je výhodou přizpůsobení programu a cílenou působností podle individuálních potřeb klienta. Je zde možnost intenzivnějšího kontaktu se psem a také snížení okolních rušivých vlivů.

Skupinová canisterapie

U této formy canisterapie řídí vzájemnou interakci klientu se psy jedna osoba. Je důležité, aby byl zvolen dobrý poměr klientů a psů. Učí klienty respektovat pravidla terapie, rozvíjí pocit zodpovědnosti a sounáležitosti. Je u klientů ve velké oblibě, zvykly si respektovat potřeby psa, mezi nejoblíbenější patří granulování, závodivé hry s aportováním a vodění psa na vodítku. Výhodou využití této formy je, že každý klient si může vybrat psa podle svých preferencí.

Základní techniky canisterapie:

  • Procvičování jemné motoriky
  • Procvičování hrubé motoriky
  • Polohování
  • Nácvik komunikace
  • Nácvik sebeobsluhy
  • Nácvik samostatnosti
  • Rozšiřování znalosti a rozumových schopností
  • Snížení agresivity
  • Zlepšení koncentrace
  • Zlepšení empatie
  • Nácvik sociálního chování a vztahů

Canisterapie v Základní a Mateřské škole Motýlek

Canisterapie se v Základní a mateřské škole Motýlek začala provozovat v roce 2002. Začínalo se s fenou Zlatého retrívra. Canisterpie probíhá skupinovou a individuální formou.   U dětí v rehabilitačních třídách je upřednostňována individuální forma. Nejčastěji zde probíhá polohování. V současné době je canisterapie zavedena ve škole jako součást předmětu Prožitkové učení, kde jsou zavedeny speciálně pedagogické terapie. Canisterapie ve školním roce 2014/2015 bude probíhat jednou týdně individuální a skupinovou formou. Canisterapie trvá cca 60 minut. V současné době do školy dochází fena Bernského salašnického psa. Fena má složené canisterapeutické zkoušky.

Garant: Bc. Viktor Sedlák