Trampoterapie | Základní škola a Mateřská škola Motýlek

Trampoterapie

Trampolining - tramporelaxace

Trampolining je moderní netradiční cvičení na trampolíně s úzkou vazbou na psychiku. Trampolining zahrnuje nejrůznější aktivity, kterým dominuje pohybová činnost na trampolíně s prokazatelným antidepresivním a výrazným socializačním efektem.

Při trampoliningu dochází:

  • k posilování odolnosti a obranyschopnosti organismu
  • k zlepšování fyzické i psychické kondice
  • k zlepšování kardiovaskulární činnosti a zvýšenému zásobení mozku kyslíkem
  • k rozvíjení nervosvalové koordinace, senzomotorických dovedností, prostorové orientace
  • k rozvoji sociálního vnímání a prožívání
  • dochází k spontánnímu prožívání radosti a opojení z netradiční pohybové aktivity

Trampoterapie je velmi efektivní především u dětí těžce pohybově postižených, s DMO, s autistickým spektrem i Downovým syndromem.

Nejrůznější druhy fyzikální terapie jako jsou např. klasické masáže, reflexní nebo speciální pohybová terapie lze s úspěchem praktikovat právě na kruhové trampolíně.

Relaxací na trampolíně se odstraňuje

  • napětí a křečovitost
  • navozuje se pocit slastného prožitku

Tramporelaxace je vhodná u dětí s poruchami pozornosti, koncentrace a chování, u hyperaktivních dětí. Skupinová relaxace umožňuje zapojení dítěte do kolektivu, společná práce, společná aktivita. Pohupující se plachta má významně stimulující antistresový účinek.

Garant: