Doučování žáků škol | Základní škola a Mateřská škola Motýlek

Doučování žáků škol

Národní plán doučování od ledna do srpna 2023 jsou stejné jako v předchozím období, tj. individuální nebo skupinové doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.
Zaměstnanci naší školy Motýlek mají nárok na hodinovou odměnu hrazenou z přidělených finančních prostředků.