ST2 | Základní škola a Mateřská škola Motýlek

ST2

Třídní učitel: Mgr. Liběna Rebrošová
Asistent pedagoga: Bc. Lenka Pěnčíková, Pavlína Bartoňová

Podmínky vzdělávání:

  • jsou využívány PC, výukové programy, audiotechnika
  • učební pomůcky, pracovní listy a další vzdělávací pomůcky vlastní výroby k vzdělávacímu programu pomocné školy, ŠVP ZŠS „Motýlek a já - I", ŠVP ZŠS „Motýlek a já - II", ŠVP ZŠS „Motýlek pro život"
  • všechny pomůcky jsou přístupné žákům s asistencí a pod dohledem
  • děti se podílí na výzdobě interiéru budovy „tematická výzdoba"
  • ve vyučovacím procesu jsou využívány odborné pracovny logopedie, keramická a výtvarná dílna, tělocvična, chodba, smyslová místnost, jídelna/ koncerty, národní tradice, divadlo, zahrada
  • ve třídě je plně respektováno naplňování speciálních vzdělávacích potřeb žákům vzhledem k míře postižení.
  • Vyučovací proces probíhá individuálně dle IPV, VP, SPP
  • řízena výuka probíhá dle rozvrhu hodin a je vyžíváno časté střídání aktivit v rámci daného předmětu
  • individuální, skupinové či frontální činnosti jsou plně podřízeny skupinové dynamice tříd
  • v rámci prožitkového učení se děti zúčastňují těchto terapii: plavecký výcvik, rehabilitační plavání, arteterapie, AV
  • jsou využívány pracovní schémata, relaxační techniky