ST3 | Základní škola a Mateřská škola Motýlek

ST3

Třídní učitel: Mgr. Marta Hasserová
Asistent pedagoga: Nikola Sedlářová, Daniel Baďura, DiS. 

V naší třídě se vzdělává 6 žáků, s toho 4 chlapce a 2 dívky. Vyučování probíhá ve výukových blocích. Obsah výuky vychází z rehabilitačního vzdělávacího programu a ŠVP „ Motýlek a Já II. „ Zaměřujeme se zejména na pohybový rozvoj, smyslové vnímaní, rozumovou výchovu, komunikaci, pracovní, výtvarnou a hudební výchovu. Nezbytnou součástí výuky je prožitkové učení, které zahrnuje canisterapii, hipoterapie, artetarapii, snozelen, cvičení v bazénku na Theraphonu, trampoterapii, masáže . Během vyučovaní úzce spolupracujeme s p. fyzioterapeutkou, která má v naší třídě také své vyučovací hodiny.
Naše děti se zapojují dle svých možností do všech školních aktivit. Rádi nacvičujeme taneční vystoupení na kulturní akce: " Motýlek" a „Vítání jara". S rodiči a dětmi pořádáme společné výlety a oslavy.