ST4 | Základní škola a Mateřská škola Motýlek

ST4

Třídní učitel: Mgr. Jarmila Žáčková
Asistent pedagoga: Bc. Barbora Názalaníková, Pavla Hromočuková

Tuto třídu navštěvuje 6 žáků s poruchou autistického spektra. Vzdělávací činnost vychází ze vzdělávacího programu a ŠVP  Motýlek a Já I.

Skladba třídy je heterogenní (smíšená podle věku, mentální úrovní žáků a typu zdravotního postižení). Výchovný a vzdělávací přístup je vždy individuální, na základě speciálních vzdělávacích potřeb žáka.

U každého respektujeme jeho vzdělávací potřeby (princip individualizace).  Rozvíjíme samostatnost při každodenních činnostech.

Podporou při komunikaci je metoda VOKS (Výměnný obrázkový komunikační systém).

K výuce používáme speciální učebnice VOKS vytvořené pro potřeby žáků našimi pedagogy a interaktivní tabuli. Vše komentujeme pomocí obrázků VOKS.

Nezbytnou součástí výuky jsou speciálně-pedagogické terapie:

    • terapie s využitím koní pomocí psychologických prostředků
    • speciální plavání
    • arteterapie