ST5 | Základní škola a Mateřská škola Motýlek

ST5

Třídní učitel: Mgr. Viktor Sedlák, Bc. Lenka Palacká
Asistent pedagoga: Michaela Vítková

Tuto třídu navštěvuje 6 žáků, 1 chlapec a 5 děvčat s mentálním postižením, kombinovanými vadami a s poruchou autistického spektra ( PAS).

Vzdělávací činnost vychází z rehabilitačního vzdělávacího programu a ŠVP Motýlek a Já I. a II.
Těžiště práce v rehabilitační třídě spočívá v komplexním speciálně pedagogickém působení na tělesný a psychický rozvoj žáků, spojeném s důsledným respektováním jejich individuálních zvláštností a potřeb. Žáci pracují podle určeného školního vzdělávacího programu na základě individuálních vzdělávacích plánů, které využívají alternativní metody výuky pomocí PC a iPadů. U žáků s vývojovou poruchou ( PAS) je výuka založena především na vizualizaci a strukturalizaci.
Nezbytnou součástí výuky je spolupráce s fyzioterapeutkou Gabrielou Kyselou, která s využitím anatomických a fyziologických poznatků používá různé techniky, které umožňují zlepšit pohybovou funkci svalů a kloubů v rámci možností každého žáka.
VOKSEM (výměnným obrázkovým komunikačním systémem) pomáháme žákům s narušenou komunikační schopností.
V rámci prožitkového učení  a terapií žáci navštěvují plavání na Theraphonu i krytém bazénu a nedílnou součástí je i hipoterapie, arteterapie a Snozelen (pobyt ve smyslové místnosti).
Někteří žáci z naší třídy se také účastní týdenního pobytu v přírodě (skautské centrum) v Kopřivnici a jiných dalších aplikovaných pohybových aktivit pořádaných školou i jinými organizacemi.