ST7 | Základní škola a Mateřská škola Motýlek

ST7

Třídní učitel: Mgr. Eva Benišová, Mgr. Arnošt Štěpán
Asistent pedagoga: Ivana Štůralová

Třída byla zřízena podle §16 odst. 9 šk. zákona pro žáky s PAS a jiná postižení.

Ve školním roce 2022/2023 tuto třídu navštěvuje 7 žáků 1., 2., 4. a 5.ročníku.

Podmínky vzdělávání

  • Vzdělávací činnost je v souladu s RVP pro běžné ZŠ
  • Smyslem této třídy je připravit žáky na postupný přechod na běžnou ZŠ
  • Žáci pracují podle ŠVP ZV „Motýlek nás učí“ (1., 2., 4., 5. ročník).
  • Ve třídě je plně respektováno naplňování speciálních vzdělávacích potřeb žáků
  • Výuka probíhá dle rozvrhu hodin s využitím střídaní aktivit v rámci daného předmětu
  • Práce s těmito žáky je převážně individuální nebo skupinová, s využitím metod, forem, postupů a prostředků vzdělávání (alternativní metody v oblasti čtení, psaní, Teach program)
  • Ve vzdělávacím procesu jsou využívány odborné pracovny logopedie, tělocvična, smyslová místnost, školní zahrada, hřiště ZŠ Alšova, krytý bazén Kopřivnice /plavecký výcvik/, zimní stadion Kopřivnice /škola bruslení/, skautské středisko VANAIVAN
  • Ve výuce je využívaná APPLE TV, iPAD, PC, audiotechnika, výukové programy pro výuku a upevnění učiva, názorné tematické pomůcky, didaktický materiál

Kurz plavání

Umí si hrát bez tabletu