ST9 | Základní škola a Mateřská škola Motýlek

ST9

Třídní učitel: Mgr. Marek Jež
Asistent pedagoga: Šárka Cochlarová DiS., Denisa Habovčíková

Naši třídu navštěvuje sedm žáků, kteří se vzdělávají podle ŠVP „Motýlek nás učí“ v souladu s RVP ZV. Jsou zde žáci prvního, čtvrtého a pátého ročníku. Žákům je vzdělávací plán upraven na míru jejich potřeb v rámci poskytnutého individuálního vzdělávacího plánu. Stejně tak žákům připravujeme individuální pracovní listy, pokud učebnice nestačí.

Všem žákům je věnována individuální péče v rámci hlavních vyučovacích předmětů, v hodinách výtvarné, hudební, pracovní a tělesné výchovy pracujeme společně

Během výuky využíváme také tablet a další technologické pomůcky, na kterých vyhledáváme na internetu neznámé výrazy či obrázky, nebo procvičujeme učivo ve vzdělávacích aplikacích.

V rámci naší třídy se snažíme podpořit přátelské vztahy jak mezi žáky, tak k pedagogům, aby se u nás žáci cítili dobře a nevnímali školu jen jako místo k učení, ale i místo pohody.