Základní škola a Mateřská škola Motýlek
Základní škola a Mateřská škola Motýlek,
Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo

Děkujeme sponzorům

Untitled document

Nadační fond VÍTKOVICE STEEL a.s.
Nadace Charty 77 - Konto BARIÉRA
Nadace ČEZ
TATRA TRUCKS a.s Kopřivnice
Drogerie BETY Kopřivnice
Město Kopřivnice
Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Ostrava
Linde Pohony, s.r.o. Český Krumlov
ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING a.s.
FIXUM a.s. Ostrava - Muglinov
MSV STUDÉNKA s.r.o. Bílovec
MBA MSc. Josef Bureš Štramberk 
Nadační fond Tesco
REKUMAT Wärmeprozesstechnik ČR, spol. s r.o. Štramberk
FAVEA a.s. Kopřivnice
Bc. Daniel Mrva Optika - Kopřivnice
SLUMEKO s.r.o. Kopřivnice
BIKE FUN International s.r.o. Kopřivnice
KOTOUČ ŠTRAMBERK spol. s r.o.
Cestovní kancelář AGENTURA FOX, s.r.o. Kopřivnice
SVARMETAL s.r.o. Vratimov
FEREMONTSTEEL s.r.o. Příbor
KOLOSPORT-bc, z.s. Bílovec
MUDr. Soňa Tučková Kopřivnice
Ing. Alena Křístková Kopřivnice
Ing. Pavel Sedlák Kopřivnice
Mgr. Ivana Jalůvková Lubina
BALMAT s.r.o. Kopřivnice
GalvanKo s.r.o. Kopřivnice
Petr Socha Kopřivnice
Pavel Jurák Kopřivnice
Jana Novotná Lubina
Pavel Výborný Kopřivnice
DAGETT 66 s.r.o. Kopřivnice
Potraviny u LACINY s.r.o. Kopřivnice
ZEMAN ART s.r.o. Kopřivnice
Gastro instatnt spol. s r.o. Kouřim
AMC GASTRONOM CZ s.r.o. Frýdek Místek
rodina ing. Chau Hoanga Libhošť
Zahradnické centrum Bártek
MUDr. Helena Konečná Kopřivnice
Město Studénka
Město Příbor
Město Bílovec
Obec Ženklava
Obec Skotnice
Obec Kozlovice
Obec Tichá
Obec Hodslavice

 

Podpora pohybového vývoje

Untitled document

Vzhledem k druhu a stupni zdravotního hendikepu dětí a žáků vzdělávaných v Základní škole a Mateřské škole Motýlek, je podpora pohybového vývoje nezbytnou součástí a podmínkou k osvojování jejich rozumových, sebeobslužných, komunikačních dovedností a návyků. Úzká týmová spolupráce rodiče, speciálního pedagoga, logopeda a fyzioterapeuta je zcela v souladu s pojetím ucelené rehabilitace.

Učení pohybovat se začíná intrauterinně a zkvalitňuje se prostřednictvím senzomotorických zkušeností. Většina pohybů se během života vyvíjí a zdokonaluje prostřednictvím učení a opakování. Nové dovednosti jsou modifikacemi nebo adaptacemi již existujících pohybových vzorů a pro jejich rozvoj je nutná motivace a aktivita.  Fyziologický pohyb závisí na nervově - svalovém systému a je důležitým integračním faktorem pro všechny vývojové aspekty. Je tedy výsledkem interakce řady procesů, včetně procesů percepčních (zpracovávání informací), kognitivních (pozornost, motivace, emoce) a motorických.

Nervově – svalový systém musí umět dobře přijímat podněty z vnitřního i zevního prostředí a adekvátně na ně odpovědět. Musí být různorodý během práce proti gravitaci a shodný se sílou gravitace. Pohybová dovednost je výsledkem vývoje posturální a pohybové kontroly za předpokladu správně probíhajícího procesu senzorické integrace. Je to přesně provedená a organizovaná pohybová sekvence použitá k dosažení určitého cíle.

Abychom  tohoto cíle dosáhli a optimalizovali svalové napětí, pohybové sekvence či senzomotorické učení, využíváme různé techniky, které jsou individuálně nabízeny dětem a žákům pro usnadnění výchovně vzdělávacího procesu.

Například: Bobath koncept (handling, facilitace optimálních pohybových vzorů a inhibice patologie, terapeutické krmení, fyziologické polohování), senzorickou integraci (neurologický proces, který zpracovává a organizuje podněty z okolního prostředí, ale i informace z vnitřku těla a umožňuje nám tak adekvátně reagovat na tyto podněty), Vojtovu metodu – reflexní lokomoce (pohyb těla řízeného vrozenými reflexy, bez závislosti na vůli dítěte nebo žáka. Vychází ze skutečnosti, že v lidském mozku jsou geneticky zakódovány určité pohybové vzory. Ty se snažíme pomocí vybavení reflexů obnovit), hydroterapii (intenzivní prokrvení organismu, kůže, svalů, podpora krevního oběhu, zrychlení dechové frekvence) aj.

Gabriela Kyselá

rehAb1rehab2 rehab3rehab4 rehab6 rehab5

Administrace