Základní škola | Základní škola a Mateřská škola Motýlek
Základní škola a Mateřská škola Motýlek,
Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Photo

Děkujeme sponzorům

Untitled document

Město Kopřivnice
Josef Bureš
MBA, MSc, Štramberk
MONETA Money Bank a.s.
SLUMEKO s.r.o. Kopřivnice
FIXUM a.s. Kopřivnice
FAVEA a.s. Kopřivnice
KOTOUČ ŠTRAMBERK spol. s r.o.
BALMAT s.r.o. Kopřivnice
Bc. Daniel Mrva - Optika Kopřivnice
FEREMONT STEEL s.r.o. Příbor
Městys Suchdol nad Odrou
Město Bílovec
Nadace ČEZ
TEAM "Větřkovický triatlon"
MUDr. Soňa Tučková s.r.o. Příbor
Pavel Jurák Kopřivnice
Mgr. Ivana Jalůvková Lubina
DAGETT 66 s.r.o. Kopřivnice
Potraviny u LACINY s.r.o. Kopřivnice
Ing. Alena Křístková Kopřivnice
Ing. Pavel Sedlák
Pavel Výborný Kopřivnice
Okay Valašské Meziříčí
Firmadat s.r.o. Otrokovice
Gastro instant spol. s r.o. Kouřim
AMC GASTRONOM CZ s.r.o. Frýdek-Místek
MUDr. Helena Konečná Kopřivnice
Zahradnické centrum Bártek Jiří Fulnek
Teranet - Martin Jalůvka
Zahradnictví Myslikovjan

Díky sponzorům byl v říjnu 2018 předán dětem nový svozový automobil FORD TOURNEO CUSTOM.

Děkujeme sponzorům:

NC Line a.s. Suchdol nad Odrou
Brose CZ, spol. s r.o. Kopřivnice
F. 67 s.r.o. Nový Jičín
pan Jiří Vaněk Ostrava
HAKA METAL s.r.o., Suchdol nad Odrou
WISKA Hoppmann GmBh Německo
Hockey Club TATRA Kopřivnice
Linde Pohony, s.r.o. Český Krumlov
PRO-LOGIK, s.r.o. Uničov
Nadace Charty 77/Konto Bariéry Praha
COMA Praha, s.r.o.
MUDr. Yvona Heidrichová Frýdek - Místek
Kunzite, s.r.o. Kopřivnice
Hiddenit, s.r.o. Kopřivnice

Základní škola

Základní škola má kapacitu 50 žáků a je určena pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami dle §16 odst. 9 školského zákona. Žáci jsou zařazení do tříd podle vzdělávacích programů:

ŠVP ZV: „Motýlek nás učí“, 79-01-C/01 Základní škola

3 třídy 1. stupně ZŠ /1.- 5. ročník/ zabezpečují výchovu a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s PAS/ poruchou autistického spektra/, s lehkým mentálním postižením a jiným postižením. Vzdělávací činnost je v souladu s RVP ZV, který obsahuje běžné výstupy i minimální výstupy. Žáci jsou připravováni na postupný přechod na běžnou ZŠ.

ŠVP ZŠS: „Motýlek a já“- I., 79-01-B/01 Základní škola speciální
ŠVP ZŠS: „Motýlek a já“- II., 79-01-B/01 Základní škola speciální

4 třídy /jedná třída s prvky ABA/ zabezpečují výchovu a vzdělání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se středně těžkým mentálním postižením, s těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami včetně žáků s poruchou autistického spektra. Školní docházka žáka je desetiletá. Organizačně se člení na dva stupně: 1. stupeň (1. - 6. ročník) a druhý stupeň (7. - 10. ročník). Po ukončení povinné školní docházky žáci získávají základy vzdělání.

ŠVP ZŠS: „Motýlek a já“- II., 79-01-B/01 Základní škola speciální

2 třídy zabezpečují výchovu a vzdělání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s těžkým či hlubokým mentálním postižením , s kombinovanými vadami a s poruchou autistického spektra. Vzdělávací činnost vychází z rehabilitačního vzdělávacího programu. Školní docházka žáka je desetiletá. Zaměřují se na komplexní speciálně pedagogické působení na tělesný a psychický rozvoj žáků s důsledným respektováním jejich individuálních zvláštností a potřeb.

S přihlédnutím k individuálním potřebám a možnostem jsou žáci se vzdělávacím programem "Motýlek a já" - I.,II. začleněni do systému ucelené rehabilitace, který zahrnuje individuální logopedickou péči, komunikační metodu VOKS, fyzioterapeutickou péči, canisterapii, hipoterapii, arterapie, plavání, snoezelen a jiné terapie.

Ukončením vzdělávacích programů základního vzdělávání získávají žáci základní vzdělání nebo základy vzdělání. Vzdělávání je podpořeno odpovídajícími materiálními, personálními a hygienickými podmínkami. Do školy jsou přijímáni žáci na základě doporučení školského poradenského zařízení /SPC, PPP/ a se souhlasem zákonných zástupců.

Administrace