Granty, Projekty | Základní škola a Mateřská škola Motýlek
Základní škola a Mateřská škola Motýlek,
Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Photo

Děkujeme sponzorům

Untitled document

Město Kopřivnice
Josef Bureš
MBA, MSc, Štramberk
MONETA Money Bank a.s.
SLUMEKO s.r.o. Kopřivnice
FIXUM a.s. Kopřivnice
FAVEA a.s. Kopřivnice
KOTOUČ ŠTRAMBERK spol. s r.o.
BALMAT s.r.o. Kopřivnice
Bc. Daniel Mrva - Optika Kopřivnice
FEREMONT STEEL s.r.o. Příbor
Městys Suchdol nad Odrou
Město Bílovec
Nadace ČEZ
TEAM "Větřkovický triatlon"
MUDr. Soňa Tučková s.r.o. Příbor
Pavel Jurák Kopřivnice
Mgr. Ivana Jalůvková Lubina
DAGETT 66 s.r.o. Kopřivnice
Potraviny u LACINY s.r.o. Kopřivnice
Ing. Alena Křístková Kopřivnice
Ing. Pavel Sedlák
Pavel Výborný Kopřivnice
Okay Valašské Meziříčí
Firmadat s.r.o. Otrokovice
Gastro instant spol. s r.o. Kouřim
AMC GASTRONOM CZ s.r.o. Frýdek-Místek
MUDr. Helena Konečná Kopřivnice
Zahradnické centrum Bártek Jiří Fulnek
Teranet - Martin Jalůvka
Zahradnictví Myslikovjan

Díky sponzorům byl v říjnu 2018 předán dětem nový svozový automobil FORD TOURNEO CUSTOM.

Děkujeme sponzorům:

NC Line a.s. Suchdol nad Odrou
Brose CZ, spol. s r.o. Kopřivnice
F. 67 s.r.o. Nový Jičín
pan Jiří Vaněk Ostrava
HAKA METAL s.r.o., Suchdol nad Odrou
WISKA Hoppmann GmBh Německo
Hockey Club TATRA Kopřivnice
Linde Pohony, s.r.o. Český Krumlov
PRO-LOGIK, s.r.o. Uničov
Nadace Charty 77/Konto Bariéry Praha
COMA Praha, s.r.o.
MUDr. Yvona Heidrichová Frýdek - Místek
Kunzite, s.r.o. Kopřivnice
Hiddenit, s.r.o. Kopřivnice

Granty, Projekty

Untitled document

Probíhající projekty a granty

Účelem příspěvku je podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školním roce 2019/2020 zaměřené na podporu aktivit v zahradách.

 

Probíhající projekty a granty EU / v rámci Erasmus +

Motýlek šablony II

Motýlek šablony II - je název projektu realizován Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3 OP

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Celková částka: 986 229,-KČ

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010122

Datum realizace: 1. 10. 2018 - 30. 9. 2020

Anotace projektu: Projekt je zaměřen na jedno z/kombinací  následujících témat: osobnostně profesní  rozvoj pedagogů, společně vzdělávaní dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníku, spolupráce s veřejností

Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby.

Aktivity projektu

 • 25 odučených hodin s ICT technikem v ZŠ
 • Využití ICT ve vzdělání v MŠ a ZŠ
 • Vzdělávání pedagogických pracovníku ZŠ DVPP - cizí jazyky
 • Chůva - personální podpora v MŠ
 • Využití ICT ve vzdělávání ŠK
 • Projektový den v ŠD/ŠK
 • Realizovaný projektový den mimo školské zařízení
 • Projektový den mimo ŠD/ŠK
 • Vzdělávání pracovníku ŠD/ŠK


erasmusTento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.


Motýlek and Stephen Hawking Special Schools Exchange of Good Practices

KA2 - Spolupráce pro inovace a výměnu osvědčených postupů, KA229 - Partnerství školních výměn

Celková částka: 18 000,-EUR

Číslo projektu: 2018-1-CZ01-KA229-048036_1

Datum realizace: 1. 9. 2018 - 31. 8. 2020

Cílem projektu bude další profesní rozvoj inovačních postupů mezi partnerských škol, založených na vzájemné spolupráci mezi ČR a Velkou Británií. Motýlek Škola a Stephen Hawking School jsou školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Všechny zvláštní použité metody budou mít pozitivní dopad na žáky. Školitelé v obou školách mají touhu se dozvědět víc. Projektu předcházel analýza potřeb obou škol a na které bude projekt založen. Obě školy mají kvalifikované učitele, kteří jsou ochotni sdílejí své zkušenosti s tímto projektem, a proto získají větší úroveň zkušeností.

Mezi nejdůležitější cíle tohoto projektu patří:

 • využití poznatků zjištěných v obou partnerských školách ve vzdělávacích procesech výuky a učení pro děti s komplexními potřebami
 • podpora rozvoje komunikace a integrace
 • zlepšení a inovace výuky ve vzdělávacím procesu obou speciálních škol

Motýlek / Stephen Hawking

 • příležitost ke spontánní komunikaci a interakci mezi školami
 • rozšíření používání počítačové techniky s cílem zlepšit výuku a učení žáků
 • účast a zapojení učitelů na společenské akce (představení, kulturní akce atd.)
 • začlenění do sociálního systému po ukončení studia
 • pomoci rodinám postižených dětí prostřednictvím získaných nových informací
 • vytváření podmínek pro vzájemné učení a podporu učitelů, zejména prostřednictvím pozorování lekce a poskytování zpětné vazby
 • nadále rozvíjet dovednosti týkající se kurikula
 • proaktivní vzdělávání a následné využití žáků se speciálními vzdělávacími potřebami po skončení studia povinné školní docházky
 • rozvoj nezávislých dovedností
 • uznání kulturních rozdílů a podobností mezi oběma školami
 • profesní a osobní rozvoj pedagogiky obou škol

Výstupy a výsledky:

 • videozáznamy a fotodokumentace
 • prezentace obou škol na internetových stránkách a eTwinning
 • zprávy pro místní tisk, zprávy o správě města Kopřivnice a Londýna

Čtvrť Tower Hamlets

 • vytváření informačních letáků pro rodiče
 • videohovory přes Skype
 • korespondence žáků mezi oběma školami
 • výroba dárků pro žáky z partnerských škol

Více o projektech v rámci Erasmus+ zde

 

Administrace