Základní škola a Mateřská škola Motýlek
Základní škola a Mateřská škola Motýlek,
Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo
 • Photo

Děkujeme sponzorům

Untitled document

Nadační fond VÍTKOVICE STEEL a.s.
Nadace Charty 77 - Konto BARIÉRA
Nadace ČEZ
TATRA TRUCKS a.s Kopřivnice
Drogerie BETY Kopřivnice
Město Kopřivnice
Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Ostrava
Linde Pohony, s.r.o. Český Krumlov
ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING a.s.
FIXUM a.s. Ostrava - Muglinov
MSV STUDÉNKA s.r.o. Bílovec
MBA MSc. Josef Bureš Štramberk 
Nadační fond Tesco
REKUMAT Wärmeprozesstechnik ČR, spol. s r.o. Štramberk
FAVEA a.s. Kopřivnice
Bc. Daniel Mrva Optika - Kopřivnice
SLUMEKO s.r.o. Kopřivnice
BIKE FUN International s.r.o. Kopřivnice
KOTOUČ ŠTRAMBERK spol. s r.o.
Cestovní kancelář AGENTURA FOX, s.r.o. Kopřivnice
SVARMETAL s.r.o. Vratimov
FEREMONTSTEEL s.r.o. Příbor
KOLOSPORT-bc, z.s. Bílovec
MUDr. Soňa Tučková Kopřivnice
Ing. Alena Křístková Kopřivnice
Ing. Pavel Sedlák Kopřivnice
Mgr. Ivana Jalůvková Lubina
BALMAT s.r.o. Kopřivnice
GalvanKo s.r.o. Kopřivnice
Petr Socha Kopřivnice
Pavel Jurák Kopřivnice
Jana Novotná Lubina
Pavel Výborný Kopřivnice
DAGETT 66 s.r.o. Kopřivnice
Potraviny u LACINY s.r.o. Kopřivnice
ZEMAN ART s.r.o. Kopřivnice
Gastro instatnt spol. s r.o. Kouřim
AMC GASTRONOM CZ s.r.o. Frýdek Místek
rodina ing. Chau Hoanga Libhošť
Zahradnické centrum Bártek
MUDr. Helena Konečná Kopřivnice
Město Studénka
Město Příbor
Město Bílovec
Obec Ženklava
Obec Skotnice
Obec Kozlovice
Obec Tichá
Obec Hodslavice

 

Školní jídelna

Untitled document

Info odhlášení
Odhlášení stravy
Jídelní lístek

Vážení rodiče a strávníci,

Chtěla bych Vás seznámit s naší školní jídelnou a v krátkosti popsat.

Ve školní jídelně vaříme pro naše žáky Základní školy a Mateřské školy Motýlek, pro žáky Základní školy Floriana Bayera a také pro cizí strávníky, celkem máme kolem 200 stravovaných.

Jídelní lístky sestavujeme tak, aby splňovaly výživové normy a plnili jsme spotřební koš.

Máme je pestré, nápadité a myslím si že i moderní. Zařazujeme do jídelních lístků nové recepty a nabízíme strávníkům nové pokrmy např. kuskus, bulgur. Tyto nové potraviny přidáváme většinou do běžných jídel jako vložku do polévek nebo přílohu.

Snažíme se dětem podávat kvalitní potraviny co na nejvyšší úrovni - čerstvé sezónní   potraviny a tzv. regionální potraviny. Odebíráme je od spolehlivých dodavatelů.

Také žákům zajišťujeme pitný režim vhodný pro děti např. ovocné čaje, mošty džusy .... vše na přírodní bázi.

Snažíme se pro naše strávníky vařit s láskou a se snahou, aby obědy ve školní jídelně všem chutnaly a odcházeli vždy spokojeni a aby se na obědy vždy těšili.

 

Vedoucí školní jídelny

Provozní řád školní jídelny - pokyny pro žáky a rodiče

Školní jídelna se ve své činnosti řídí zejména zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon,

Alergeny ve školní jídelně
dále vyhláškou č. 463/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování, vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky, vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny, při činnostech epidemiologicky závažných, zákonem č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví a dále příslušnými hygienickými předpisy, včetně novelizací.

1. Školní jídelna zabezpečuje stravování dětí, žáků v době jejich pobytu ve škole, umožňuje stravování vlastních zaměstnanců a v rámci doplňkové činnosti poskytuje stravování cizím strávníkům.

2. Žáci mají právo denně odebrat jeden oběd. Žák, který nebyl přítomen ve škole, nemá nárok na odebrání oběda ve školní jídelně. Výjimkou je první den nemoci, kdy lze vydat oběd do jídlonosiče, pokud nebylo možno oběd včas odhlásit. Další dny nemoci se hradí plná cena oběda .Neodhlášené obědy propadají a je povinnost tyto obědy doplatit do plné výše ceny. V době prázdnin a v době volna určeného státem, žákům nárok na dotovanou stravu zaniká.

Odhlášení stravy: - elektronicky přes internetový portál E-STRAVA, osobně nebo na telefonním čísle 556 810 242 jen do 12.00 hod. předchozího dne, na který má být strava změněna.

3. Strávníkům jsou poskytovány stravovací služby. Stravovací službou se rozumí podávání jídel pro žáky v době jejich pobytu ve škole za úplatu. Obědem se rozumí polévka, hlavní chod, nápoj a případně doplněk (salát, ovoce, dezert). Veškeré takto podávané pokrmy jsou určeny ke konzumaci v těchto jídelnách. Strávník, který nemá objednanou stravu se nesmí zdržovat v prostorách jídelny. Doprovod strávníka může čekat v šatně.

Na začátku stravování zaplatí každý strávník zálohu ve výši 600,00 Kč, dále se platí vždy po uplynutí měsíce přesný počet odebraných obědů. Tato záloha bude vyúčtovaná za měsíc červen následujícího roku a přeplatky budou vráceny na účet stravníka.

4. Výdej obědů ve školní jídelně je stanoven od 11,30 - 14,00 hodin. Výdej obědů do přenosných nádob pro nemocné strávníky a cizí strávníky je stanoven od 11,00 do 11,30 hodin.

5. Zařazování žáků a studentů do kategorií se řídí jejich věkem dosaženým v průběhu školního roku. Školní rok začíná 1. 9. a končí 31. 8. následujícího roku, dle § 24 školského zákona č. 561/2004 Sb.

Ceny stravného:

Mateřská škola:
přesnídávka .................................6,00 Kč
oběd .........................................18,00 Kč
odpolední svačinka .........................7,00 Kč

Žáci od 7 do 10 let .........................23,00 Kč
Žáci od 11 do 14 let .......................25,00 Kč
Žáci 15 a více let ..........................27,00 Kč
Zaměstnanci školy ..........................27,00 Kč
Zaměstnanci školního zařízení ............54,00 Kč
Cizí strávníci .................................57,00 Kč
Svačinka - škola ............................12,00 Kč

Úhrada stravného se provádí z účtů nebo poštovními poukázkami vždy k 15. v měsíci.

Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin.

 • jídelní lístek sestavuje vedoucí kuchařka ve spolupráci s vedoucí ŠJ.
 • ŠJ vaří dvě teplá jídla
 • při podávání oběda mají žáci zajištěný pitný režim.

Dozor v jídelně:

 • žáci se mohou stravovat v jídelně jen za přítomnosti pedagogického pracovníka pověřeného ředitelem školy. Pedagogický dozor je nutný od počátku výdeje obědů, až do odchodu posledního strávníka.
 • organizuje příchod k výdejnímu okýnku, aby nedocházelo ke kolizím se žáky nesoucími již oběd, případně nedošlo k úrazu
 • když dojde ke znečistění jídelny, požádá o úklid personál kuchyně, pokud tak neučinil sám
 • zajišťuje chod jídelny tak, aby byla místem kulturního stravování žáků i pedagogických pracovníků a vedl žáky vhodným způsobem k dobrým stravovacím návykům, hygieně a kultuře stravování

Pokyny pro strávníky:

 • z hygienických důvodu doporučujeme žákům, aby si před jídlem umývali ruce a tak předcházeli přenosu infekčních onemocnění
 • pro přenos jídla, které dostane žák u okýnka používají podnosy.
 • ke kuchařkám ,které podávají stravu se chovají zdvořile a slovíčko děkuji je určitě velmi potěší.
 • v průběhu konzumace stravy žák dodržuje kulturu stolování
 • použité nádobí strávnicí odnesou k určenému okénku, příbory dávají do nádoby

Každý problém, připomínku nebo přání může strávník (rodič) oznámit vedoucí školní jídelny osobně, písemně nebo na tel.556 810 242

Kopřivnice 27.2. 2017

jidelna1jidelna2jidelna3jidelna1jidelna2jidelna3

Administrace