Školní jídelna | Základní škola a Mateřská škola Motýlek
Základní škola a Mateřská škola Motýlek,
Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Photo

Děkujeme sponzorům

Untitled document

Město Kopřivnice
Josef Bureš
MBA, MSc, Štramberk
MONETA Money Bank a.s.
SLUMEKO s.r.o. Kopřivnice
FIXUM a.s. Kopřivnice
FAVEA a.s. Kopřivnice
KOTOUČ ŠTRAMBERK spol. s r.o.
BALMAT s.r.o. Kopřivnice
Bc. Daniel Mrva - Optika Kopřivnice
FEREMONT STEEL s.r.o. Příbor
Městys Suchdol nad Odrou
Město Bílovec
Nadace ČEZ
TEAM "Větřkovický triatlon"
MUDr. Soňa Tučková s.r.o. Příbor
Pavel Jurák Kopřivnice
Mgr. Ivana Jalůvková Lubina
DAGETT 66 s.r.o. Kopřivnice
Potraviny u LACINY s.r.o. Kopřivnice
Ing. Alena Křístková Kopřivnice
Ing. Pavel Sedlák
Pavel Výborný Kopřivnice
Okay Valašské Meziříčí
Firmadat s.r.o. Otrokovice
Gastro instant spol. s r.o. Kouřim
AMC GASTRONOM CZ s.r.o. Frýdek-Místek
MUDr. Helena Konečná Kopřivnice
Zahradnické centrum Bártek Jiří Fulnek
Teranet - Martin Jalůvka

Díky sponzorům byl v říjnu 2018 předán dětem nový svozový automobil FORD TOURNEO CUSTOM.

Děkujeme sponzorům:

NC Line a.s. Suchdol nad Odrou
Brose CZ, spol. s r.o. Kopřivnice
F. 67 s.r.o. Nový Jičín
pan Jiří Vaněk Ostrava
HAKA METAL s.r.o., Suchdol nad Odrou
WISKA Hoppmann GmBh Německo
Hockey Club TATRA Kopřivnice
Linde Pohony, s.r.o. Český Krumlov
PRO-LOGIK, s.r.o. Uničov
Nadace Charty 77/Konto Bariéry Praha
COMA Praha, s.r.o.
MUDr. Yvona Heidrichová Frýdek - Místek
Kunzite, s.r.o. Kopřivnice
Hiddenit, s.r.o. Kopřivnice

Školní jídelna

Vážení rodiče a strávníci,

Tímto si dovoluji Vás seznámit s naší školní jídelnou.

Školní jídelna je součástí ZŠ a MŠ Motýlek Kopřivnice, Smetanova 1122.

Je umístěna v přízemí budovy. Jídelní část je přizpůsobená pro mš, zš a dospělé strávníky. Kapacita jídelny je nastavená na 300 stravovaných osob. Mimo naše strávníky vaříme také pro Základní školu Floriana Bayera, soukromou MŠ Opičku, MŠ a ZŠ Gaudi a další cizí strávníky.

Jídelní lístky sestavuje vedoucí školní jídelny na základě nutričních doporučení pro plnění spotřebního koše, který stanovuje, jaké výživové požadavky mají splňovat jídla podávána ve školních jídelnách.

Běžně používáme k přípravě pokrmů: bulgur, kuskus, jáhly, pohanku,..

Pitný režim: denně k obědu připravujeme 2-3 druhy nápoje. Na výběr tak je čaj slazený/neslazený, džus, sirup, mošt, voda s citrusem, nebo mléčný nápoj. Čaje jsou slazeny medem nebo cukrem.

Jsme zapojeni do programu „ SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA „ nebo projekty školní jídelny vlevo v menu

Skutečně zdravá škola je komplexní celoškolní program kvalitního a udržitelného školního stravování a vzdělávání o jídle. Snaží se, aby si děti jídla vážily, dokázaly si jej vychutnat a věděly, odkud jídlo pochází a jak vzniká. Skutečně zdravá škola pomáhá dětem v rozvoji dovedností a návyků, které budou potřebovat ke zdravému, úspěšnému a udržitelnému životu a díky kvalitnímu stravování zlepšuje jejich chování a vzdělávací výsledky.

Všechny informace o projektu najdete v přiloženém odkazu

http://www.skutecnezdravaskola.cz/

Ve školní jídelně pracuje celkem 5 pracovníků, z nichž jeden plní práci vedoucí školní jídelny.

Našim cílem je mít spokojené strávníky, kterým u nás chutná.

za kolektiv: vedoucí školní jídelny
Monika Nováková

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Adresa školy: Kopřivnice, Smetanova 1122/1, 742 21

Obecná ustanovení

Školní jídelna se ve své činnosti řídí zejména zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, dále vyhláškou č. 463/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování, vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky, vyhláškou č. 602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny, při činnostech epidemiologicky závažných, zákonem č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví a dále příslušnými hygienickými předpisy, včetně novelizací.

1. Školní jídelna zabezpečuje stravování dětí, žáků v době jejich pobytu ve škole, umožňuje stravování vlastních zaměstnanců za sníženou úhradu, pokud jejich přítomnost v práci během směny trvá minimálně 3 hodiny. V rámci doplňkové činnosti poskytuje stravování cizím strávníkům.

2. Žáci mají právo denně odebrat jeden oběd. Dítě v mateřské školce má právo odebrat oběd, jedno předcházející a navazující doplňkové jídlo. Žák, který nebyl přítomen ve škole, nemá nárok na odebrání oběda ve školní jídelně. Výjimkou je první den nemoci, kdy lze vydat oběd do jídlonosiče, pokud nebylo možno oběd včas odhlásit. Další neodhlášené dny při nemoci se hradí plná cena oběda. V době prázdnin a v době volna určeného státem, žákům nárok na dotovanou stravu zaniká.

POKYNY PRO ŽÁKY A RODIČE

Přihlášení ke stravování:

1. Na začátku stravování, musí každý strávník (zákonný zástupce) písemně vyplnit přihlášku, kterou si vyžádá v kanceláři vedoucí ŠJ nebo stáhne na stránkách školy. Na základě řádně vyplněné a odevzdané přihlášky je strávník ke stravování přihlášen na dobu neurčitou. Veškeré změny včetně nepřítomnosti ve škole a zrušení stravování je nutno nahlásit vedoucí školní jídelny. Zrušení stravování je nutné provést písemně, vyplněním formuláře, který obdrží u vedoucí ŠJ. Pokud tak strávník (rodiče) neučiní – stravné propadá a za neodhlášený (odebraný i neodebraný) oběd bude zpětně požadována úhrada do plné ceny oběda dle kalkulačního listu.

2. Každý strávník uhradí zálohu ve výši 600,00 Kč. Tato záloha bude vyúčtovaná po odhlášení strávníka ze stravování a přeplatky budou vráceny na účet strávníka. Dále se platí vždy po uplynutí měsíce přesný počet odebraných obědů.

3. Úhrada stravného se provádí inkasní platbou z účtu nebo poštovními poukázkami vždy k 15. v měsíci. Sběrný účet školy pro stravné je 9516140267/0100, inkasní platby nastavit bez variabilního symbolu! V případě jednorázového příkazu napište do poznámky pro příjemce, za koho stravné platíte.

4. Ceny stravného:

Mateřská škola:

 

Přesnídávka

8,00 Kč

Oběd

18,00 Kč

Odpolední svačinka

9,00 Kč

 

 

Žáci od 7 do 10 let

23,00 Kč

Žáci od 11 do 14 let

25,00 Kč

Žáci 15 a více let

27,00 Kč

Žáci svačinka

15,00 Kč

 

 

Zaměstnanci školy

30,00 Kč

Zaměstnanci školního zařízení

57,00 Kč

Cizí strávníci

60,00 Kč

DRUHÁ VARIANTA OBĚDA, slouží k výběru pouze pro děti ZŠ a dospělé strávníky. Objednání oběda č. 2 probíhá dva dny předem do 12:00 hodin. Kdo si druhou variantu oběda neobjedná nebo nenahlásí e-mailem, bude mít vždy automaticky navolenou variantu č. 1. V případě, že si strávník navolí variantu č. 2 v době, kdy v jídelním lístku není výběr ze dvou jídel, bude mu oběd úplně zrušen.

Výdej obědů

výdej obědů do přenosných nádob pro nemocné strávníky a cizí strávníky je stanoven od 10:30 do 11:00 hodin. Strávník odevzdá jídlonosič na recepci, následně jídlo nachystají pracovníci kuchyně.

5. Zařazování žáků a studentů do kategorií se řídí jejich věkem dosaženým v průběhu školního roku. Školní rok začíná 1. 9. a končí 31. 8. následujícího roku, dle § 24 školského zákona č. 561/2004 Sb.

  • žáci se mohou stravovat v jídelně jen za přítomnosti pedagogického pracovníka pověřeného ředitelem školy. Pedagogický dozor je nutný od počátku výdeje obědů, až do odchodu posledního strávníka.
  • organizuje příchod k výdejnímu okýnku, aby nedocházelo ke kolizím se žáky nesoucími již oběd, případně nedošlo k úrazu
  • když dojde ke znečistění jídelny, požádá o úklid personál kuchyně, pokud tak neučinil sám
  • zajišťuje chod jídelny tak, aby byla místem kulturního stravování žáků i pedagogických pracovníků a vedl žáky vhodným způsobem k dobrým stravovacím návykům, hygieně a kultuře stravování
  • z hygienických důvodů doporučujeme strávníkům, aby si před jídlem umývali ruce, a tak předcházeli přenosu infekčních onemocnění
  • pro přenos jídla, používali podnosy k tomu určené
  • ke kuchařkám, které vydávají stravu se chovali zdvořile
  • v průběhu konzumace stravy dodržovali kulturu stolování
  • použité nádobí strávnicí odnesou k určenému okénku, příbory dávají do příslušné nádoby

 

Každý problém, připomínku nebo přání může strávník (rodič) oznámit vedoucí školní jídelny osobně, písemně nebo na tel. 556 810 242

jidelna1jidelna2jidelna3jidelna1jidelna2jidelna3

Administrace