Školní družina | Základní škola a Mateřská škola Motýlek

Školní družina

Je jednou ze součástí Základní školy a Mateřské školy Motýlek. Její kapacita je 46 dětí. Družina je otevřena denně od 6.00 hod do 8.00 hod a od 12.00 hod do 16.00 hod. Činnost družiny probíhá dle školního vzdělávacího programu ZV - ŠD „Hnízdečko pro volný čas".

Služby školní družiny jsou přednostně nabízeny dětem, dopravovaným do školy svozovým automobilem a dětem zaměstnaných rodičů.

Družina se uskutečňuje ve čtyřech třídách, vybavení je přiměřené vzhledem k potřebám dětí - hry, skládánky, doplňovačky, stavebnice, výtvarný i sportovní materiál, rehabilitační pomůcky, PC i tablety. Školní družina při svých aktivitách využívá i dalších prostory školy - odborné učebny a zahradu.

Děti jsou rozděleny do čtyř oddělení a ranní družiny. Program zajišťují vychovatelé společně s asistenty pedagoga.

Rozdělení pedagogů pro školní rok 2022/2023:

Ranní družina:

Helena Valentíková a asistenti pedagogů

1. oddělení:

Bc. Lenka Pěnčíková a asistenti pedagogů

2. oddělení:

Bc. Dagmar Plandorová a asistenti pedagogů

3. oddělení:

Bc. Lenka Palacká a asistenti pedagogů

4. oddělení:


Bc. Petr Vítek a asistenti pedagogů