Mateřská škola | Základní škola a Mateřská škola Motýlek

Mateřská škola

MŠ Motýlek poskytuje předškolní vzdělávání dětem se speciálními vzdělávacími potřebami od 2 do 7 let. Provozní doba mateřské školy je stanovena od 6.00 - 16.00 hodin.

Vzdělávání dětí se řídí dle § 16 odst. 9 Školského zákona. Podmínkou pro zařazení dítěte je písemná žádost zákonného zástupce dítěte, doporučení lékaře a doporučení školského poradenského zařízení (SPC, PPP).

Budova ZŠ a MŠ Motýlek se nachází v klidné části města Kopřivnice, je plně bezbariérová s moderním technickým zázemím a vybaveností a je obklopena prostornou zahradou s herními objekty.

 

Celková kapacita MŠ je 70 dětí v 7 odděleních. V každém z těchto oddělení může být vzděláváno 6 - 14 dětí.


Vřazování dětí do 2 oddělení MŠ logopedické se řídí kalendářním věkem, do 5 oddělení MŠ speciální zejména druhem a stupněm zdravotního postižení.

Děti jsou vzdělávány podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání: „Motýlek pro děti".

Odbornou a komplexní péči dětem zajišťují speciální pedagogové – učitelé, logopedové, rehabilitační pracovník a asistenti pedagogů. 

Na začátku každého školního roku je aktualizována nabídka speciálně pedagogických terapií – aquaterapie, saunování, flétničkové dýchánky, senzorická integrace, arteterapie, canisterapie,… Rodiče dětí a žáků školy přispívají na terapie rodičovským příspěvkem.

Každoročně se s dětmi podílíme na přípravách a realizaci tradičního festivalu Motýlek – přehlídky tance, zpěvu a dramatické tvorby handicapovaných dětí a mládeže.

Naším cílem a posláním je s láskou a odborností rozvíjet děti, spolupracovat s rodinami dětí a vytvářet příjemné prostředí pro všechny tak, aby přicházeli a odcházeli s úsměvem…

 

 

 

Za kolektiv zaměstnanců vedoucí učitelka MŠ
Mgr. Martina Výborná