Základní škola a Mateřská škola Motýlek

Dopravní hřiště

09. 10. 2014
Untitled document

Návštěva dopravního hřiště 9.10.2014

Všichni chodíme po ulicích, přecházíme cestu a snažíme se dojít v pořádku domů. Z těchto uvedených důvodů jsme s dětmi navštívili dopravní hřiště v Kopřivnici. Průvodkyní nám byla Bc. Kateřina Šimečková, která se o nás všechny dobře postarala. Děti vyplnily pracovní list, prošly hřiště s výkladem, prakticky si vyzkoušely přecházení cesty a připomněly si důležité dopravní značky.  Pak nasedly na kola a koloběžky a vše si vyzkoušely na vlastní kůži. Pár havárii nás potkalo, ale naštěstí to byla malá ťuknutí.  S odrazkami a úsměvem jsme se všichni vrátili do školy. Garantem za školu byla Bc.Veronika Janíčková.

Fotografie naleznete ve Fotogalerii - skolamotylek.