Základní škola a Mateřská škola Motýlek

Přednáška pro rodiče Mateřské školky

22. 03. 2017
Untitled document

 

I/3.3 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Pozvání na setkání rodičů

dne 29. března 2017 v 15 hodin

Cíl: informace pro zvážení jednoho z faktorů spojených s nástupem Vašich dětí

na základní školu

 

Program:

1.    Prevence v oblasti rozvoje řeči a řečových dovedností

u dětí předškolního věku

2.    Úroveň řeči a řečových dovedností jako součást školní zralosti

 

  • Vznik, význam a rozvoj řeči
  • Význam příjmu potravy, tekutin pro rozvoj hybnosti oblasti mluvidel
  • Kritéria opožděného vývoje řeči (OVŘ), narušeného vývoje řeči (NVŘ)
  • Požadavky na dítě v předškolním období v oblasti řeči
  • Orientační požadavky pro úroveň řeči v jednotlivých jazykových rovinách
  • Význam fonematického sluchu a fonematického uvědomování  dítěte pro zvládnutí čtenářských dovedností

 

  • Doporučení:  CD, literatura, hry

 

  • Diskuze