Základní škola a Mateřská škola Motýlek

První setkáni s rodiči děti z MŠ úspěšně za námi

03. 04. 2017

Dne 29. 03. 2017 se na ZŠ a MŠ Motýlek v Kopřivnici konalo první setkání s rodiči dětí z MŠ. Cílem setkání bylo poskytnutí informací, z oblasti řečového vývoje dětí, spojených s nástupem dětí do školy. Prezentace spojená s videozáznamy měla dopomoci ke zvážení všech faktorů, souvisejících s předpoklady dítěte při zahájením školní docházky.

Rodiče měli možnost svými dotazy upřesnit, případně odstranit své pochybnosti o případném odkladu školní docházky. Pro velký zájem se bude přednáška opakovat 9. května ve 15.00

Lektor: Mgr. Dagmar Dedrle Vavrošová, speciální pedagog – logoped

 

(Dagmar Dedrle Vavrešová)