Základní škola a Mateřská škola Motýlek

Projekt Tesco: Vy rozhodujete, my pomáháme

11. 05. 2017

V lednu tohoto roku se naše škola přihlásila do nadační soutěže společnosti Tesco s názvem Vy rozhodujete, my pomáháme. Projekt naší organizace byl zaměřen na podporu MŠ, do níž by se za případnou výhru nakoupily speciální pomůcky, hračky a knihy, které podporují jejich psychomotorický, mentální a duševní rozvoj.

Začátkem března nám bylo oznámeno, že náš projekt s názvem Podpůrné prostředky pro MŠ Motýlek byl vybrán společně s dalšími dvěma, aby pro ně mohli následně zákazníci Tesco hlasovat.

Hlasování probíhalo od 8. 3. do 4. 4. 2017 v prodejnách Kopřivnice a Frenštát pod Radhoštěm. Celkem bylo vhozeno 35 055 hlasů (žetonů) do hlasovacího zařízení. Náš projekt získal v konečném součtu 20 605 hlasů a zvítězil. Odměnou nám byl peněžitý dar od společnosti Tesco v hodnotě 30 000 korun. Tyto finance budou v nejbližší době využity na nákup již zmíněných pomůcek pro žáky Mateřské školy Motýlek.

Tímto bychom rádi poděkovali společnosti Tesco za finanční dar a především všem hlasujícím za jejich podporu.

 

tesco