Základní škola a Mateřská škola Motýlek

Report: z her bez hranic koně 2017

23. 05. 2017

cílová skupina:

- Děti a žáci se zdravotním postižením ZŠ a MŠ Motýlek (účastníci)

- Studenti střední přírodovědné a zemědělské školy v Novém Jičíně

- Děti a žáci ZŠ a MŠ speciální Nový Jičín

-     Žáci základní školy Tyršova Frenštát p. R

- Žáci základní školy F. Bayera Kopřivnice

- Klienti Karmel Tichá /denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením/

- Chráněné bydlení Kopřivnice

 

Pro děti a žáky ze školy Motýlek a žáky ze ZŠ Floriána Bayera byla zajištěna autobusová doprava díky panu Jarošovi na ranč Hermelín i zpět. Hromadná přeprava nejen navodila společnou akci školy, ale pomohla i s přesunem dětí a žáků, které mají těžké pohybové postižení a omezení. Zaměstnanci školy mohli pak v poklidné atmosféře pomoct dětem a žákům s přípravou a dozorem před začátkem her.

Primárním cílem je naučit intaktní skupinu pomáhat znevýhodněné skupině a vytvořit povědomí o rovnosti všech zúčastněných.

S organizací her pomohli učitelé ZŠ a MŠ Motýlek Kopřivnice.

Bylo připraveno sedm soutěží. Významem akce je docílení formy  herní, nikoli závodní. Záměrem je, aby každé dítě zažilo pocit úspěchu.

Počet účastníků 128

Bylo připraveno sedm soutěží/ zábavných her/, které respektovaly možnosti účastníků a byly připraveny tak, aby zahrnovaly co nejvíce složek rozvoje pohybových dovedností a podpořil celkový psychický rozvoj osobnosti a umožnily emoční aktivizaci /prostředí ranče, vztah ke koním/ a relaxaci.

Hry bez hranic je akce, která každoročně v měsíci květnu pomáhá vytvořit v Moravskoslezském kraji povědomí o životě dětí se zdravotním postižením. Zdraví účastníci mají příležitost získat zkušenosti, jak lze pomáhat znevýhodněné skupině.  Rozvíjí se u nich sociální cítění. Vzájemná spolupráce má význam partnerství.

Smyslem akce je, aby zdravá populace poznala a přišla do kontaktu s lidmi se zdravotním postižením a nebála se jich v běžném životě.

fotografie zde

napsal Bc. Marek Poruba