Základní škola a Mateřská škola Motýlek

Informace o zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2015/2016

13. 01. 2015
Untitled document

Základní škola a Mateřská škola Motýlek,

Kopřivnice, Smetanova 1122,

příspěvková organizace


V souladu s §46 Zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,středním, vyšším odborném

a jiném vzdělávání /školský zákon/ vyhlašuje ředitelka školy

Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání

ve školním roce 2015/2016


Zápis se uskuteční ve čtvrtek 5. února  v době od 9.00 do 16.00 hod

v pracovně zástupce ředitelky školy

 

K zápisu se dostaví děti, které k 31.8.2015 dosáhnou věku 6 let.

S rodiči, kteří se v daném termínu nemohou ze závažných důvodů k zápisu dostavit,


bude tento po dohodě s ředitelkou školy řešen individuálně v náhradním termínu do 15.2.2015.

příloha zde