Základní škola a Mateřská škola Motýlek

Otázky týkající se sexuality - beseda:

15. 01. 2015
Untitled document

Otázky týkající se sexuality

Termín 18.2. 2015 ve  14.30  hodin

Beseda  pro rodiče

Maximální počet účastníků 10

Přednášející: Mgr. Marcela Jarolímová a Mgr.Marie Čablová

Přihlášení – do 30.1. 2015  třídnímu učiteli nebo p. Mgr Dagmar Šedé

( vzhledem k omezenému počtu míst je přihlášení závazné)

„Být člověkem znamená být sexuální,“ pronesl kdysi Winder, čímž poukázal na fakt, že sexualita v různých formách doprovází člověka celým životem. Jedná se totiž o jednu z nejzákladnějších lidských potřeb, kterou má každý z nás, osoby s tělesným postižením či jiným hendikepem  nevyjímaje. Přesto se však můžeme setkat s mnoha mýty o jejich intimním životě. Sexualita v minulosti plnila zejména reprodukční funkci s cílem zajistit pokračování rodu. Dnes se však dostává do popředí spíše touha po prožitku a slasti, takže má lidská sexualita nejen biologickou a psychologickou dimenzi, ale také rozměr kulturní.

Nabízíme vám možnost zúčastnit se besedy pro rodiče za účasti dvou lektorek. V příjemném prostředí se můžete setkat s přednášejícími a probrat témata sexuality, která Vás zajímají nebo se Vás nějak dotýkají. Cílem je informování a  pochopení sexuálních potřeb hendikepovaných.

Kopřivnice 15.1.2015

 

(hanaruz)