Základní škola a Mateřská škola Motýlek

Akce které proběhly v měsíci září (Slavnosti Medu, Divadlo, Minizatopek)

25. 09. 2018

Slavnosti Medu

Děti ze třídy Žabiček ve čtvrtek 6.9.2018 navštívily Slavnosti medu. Soutěžily, dozvěděly se zajímavosti ze života včel a na závěr si nazdobily perníček, který s chutí snědly.

Divadlo

Dne 11.9.2018 byly děti ze tříd Chobotniček, Lvíčků a Žabiček na divadle v MŠ Záhumenní na představení "O nafoukaném balónku"

Minizatopek

Ve čtvrtek 20.9.2018 změřily děti z MŠ Motýlek své síly s ostatními mateřskými školami z Kopřivnice ve štafetovém běhu Minizatopek 2018. Každé družstvo, které štafetu běželo mělo 10 členů. Ostatní děti ze tříd Žabiček, Delfínu a Lvíčků povzbuzovaly běžce a kamarády. Atmosféra byla radostná a počasí více než slunné. Mateřská škola motýlek získala krásné osmé místo. Akce se konala na hřišti ZŠ Emila Zátopka.