Základní škola a Mateřská škola Motýlek

Pobyt v přírodě 2. - 4. 10. 2019 + jídelníček

11. 09. 2019

Pobyt v přírodě 2. - 4. 10. 2019 probíhá v Centru Veronica, přilehlé přírodní zahradě, v obci Hostětín a v unikátní malebné krajině  Bílých Karpat.

Plný program zahrnuje dopolední, odpolední a zčásti večerní aktivity (dle harmonogramu). Program je přizpůsobený věku účastníků. Pokud je to možné, probíhá velká část programu venku. Program je sestaven tak, aby posílil poznání ekologických souvislostí a nabídl přímý prožitek přírody. Zahrnuje i tvořivou činnost a aktivity pro podporu otevřené komunikace a spolupráce mezi žáky.

Bližší informace se dozvíte na třídních schůzkách.

 

pobytvprirode