Základní škola a Mateřská škola Motýlek

Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče)

16. 09. 2020

k zobrazení zde