Základní škola a Mateřská škola Motýlek

Odhalení pamětní desky zakladatelky ZŠ a MŠ Motýlek

14. 05. 2021

Dámy a pánové, přátelé a milé děti,

je mi velikou ctí, že Vás mohu přivítat u příležitosti odhalení pamětní desky zakladatelky Základní a Mateřské školy Motýlek, paní ředitelky a kolegyně magistry Dagmar Jančálkové.

Dovolte mi, abych Vám ve stručnosti připomněl mimořádnou ženu a osobnost, která zasvětila celý svůj život výchově a vzdělání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

V letech 1993-2020 vybudovala za podpory města Kopřivnice, Moravskoslezského kraje a svých kolegů výchovně vzdělávací zařízení Motýlek, které díky její otevřenosti k novým trendům a metodám se stalo moderním zařízením svého druhu.

Paní ředitelky Dagmar Jančálkové jsme si vážili za její profesionalitu, přístup k lidem, laskavost i obětavost.

Na realizaci této pamětní desky se podíleli:

paní Ing. Lenka Krhovjáková – návrh projektu,
pan Josef Bureš, MBA – dodání materiálu na zhotovení pamětní desky,
firma DK METAL Libhošť - gravírování a instalace desky.
Všem jmenovaným bych chtěl touto cestou poděkovat.

Dále mi dovolte vyjádřit poděkování našemu zřizovateli Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje za podporu této akce, a tím bych chtěl také poděkovat za účast paní PhDr. Libuši Josiekové a panu Jiřímu Navrátilovi, MBA.

PhDr. et Mgr. Marek Poruba

ředitel