Základní škola a Mateřská škola Motýlek

NÁVRAT ZE ZAHRANIČÍ COVID-19

30. 08. 2021

Informace o tom, do jaké kategorie je nutné zemi zařadit, jsou dostupné zde:

pravidla po návratu do ČR ze zahraničí