Základní škola a Mateřská škola Motýlek

TŘÍDNÍ SCHŮZKY – 13. 9. 2021 (individuální) od 15.00 hodin

07. 09. 2021

Podrobnější informace zde:
Úvodní informace ke třídním schůzkám