Základní škola a Mateřská škola Motýlek

Setkání členů kabinetu Předškolní a Prvostupňové vzdělávání

03. 03. 2022

Dne 1. 3. 2022 se na naší Základní škole a Mateřské škole Motýlek v Kopřivnici uskutečnilo setkání členů kabinetu Předškolní a Prvostupňové vzdělávání.

Jedná se o projekt SYPO:

    • Systematická podpora pro všechny učitele a ředitele.
    • Nabízíme inspiraci, aktuální informace a zkušenosti v oblasti školství.
    • Pomáháme učitelům učit.
    • Přispíváme k profesnímu rozvoji ředitelů.
    • Propojujeme školy.

Setkání členů kabinetu bylo zahájeno v 9:00 hod. Účelem setkání v dopoledních hodinách byla výměna dobré praxe (hospitace) a následně probíhalo shrnutí náslechů ve třídách. Proběhla také prohlídka celé školy, terapeutických místností a speciálních pomůcek, které škola využívá. Účastníkům hospitací bylo předáno osvědčení o DVPP.

PhDr. et Mgr. Marek Poruba
ředitel