Základní škola a Mateřská škola Motýlek

Dne 30.3. 2022 proběhl Kulatý stůl

01. 04. 2022

Dne 30. 3. 2022 proběhl v Základní škole a Mateřské škole Motýlek Kulatý stůl s názvem „Budoucnost Vašich dětí nám není lhostejná“, kterého se zúčastnil ředitel školy Motýlek, vedoucí pracovníci školy Motýlek, pedagogičtí pracovníci školy Motýlek a vedoucí pracovníci zařízení Odborného učiliště a Praktické školy Nový Jičín, denního stacionáře Karmel Tichá, denního stacionáře Kopretina Kopřivnice, osobní asistence Kopřivnice, SPC Nový Jičín a Effatha Kopřivnice terapeutické dílny.

Pracovníci představili svá zařízení a své služby, které nabízejí klientům. Rodiče měli možnost klást dotazy, a tak se ujistit o všech alternativách, které by byly vhodné pro jejich děti.

Všem zúčastněným děkuji a těším se na další setkání a spolupráci.

PhDr. et Mgr. Marek Poruba
ředitel