Základní škola a Mateřská škola Motýlek

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2022/2023

22. 04. 2022

Žádost o přijetí 2022-2023
Poučení a informovaný souhlas
Odborné posouzení lékaře 2022-2023