Základní škola a Mateřská škola Motýlek

Projekt Zdravé město

27. 04. 2022

Stejně jako minulý školní rok, tak i letos jsme přijali nabídku města Kopřivnice s názvem Hravě o globálních tématech.

V pondělí 25. dubna 2022, v rámci odpolední družiny, za námi přišla lektorka Mgr. Kristýna Nováčková, které tímto chci poděkovat za trpělivost, empatii a vstřícný přístup. Povídala si s dětmi na téma „Hejbni kostrou“ – o udržitelnosti formách dopravy, znečištění ovzduší a změnách klimatu. Vše probíhalo hravou a zábavnou formou.