Základní škola a Mateřská škola Motýlek

Proběhlo školení VOKS

01. 09. 2022

Dne 30.8.2022 proběhly v ZŠ a MŠ Motýlek dvě přednášky na téma komunikační systém VOKS. Jde o alternativní a augmentativní komunikaci, která vznikla a dále se vyvíjí v naší škole. Umožňuje potřebným dětem a žákům funkčně a iniciativně komunikovat ve škole, doma i na veřejnosti a je využíván ve výchovně vzdělávacím procesu.

Přednášky byly určeny jak novým pedagogickým zaměstnancům, tak i zkušeným pedagogickým pracovníkům. První skupině byl představen systém VOKS a jeho uplatnění. Druhá skupina účastníků byla seznámena s postupy při využití iPadu jako nosiče prostředků ke komunikaci VOKS.

Přednášky vedla autorka metody a dlouholetá lektorka a logopedka školy PhDr. Margita Knapcová.