Základní škola a Mateřská škola Motýlek

Volby do školské rady

27. 01. 2023

Volby do školské rady za zákonné zástupce zde
Volby do školské rady za pedagogické pracovníky zde

20.2. 2023 Zveřejnění kandidátů

Zveřejnění kandidátu za pedagogické pracovníky zde