Základní škola a Mateřská škola Motýlek

Nepřítomnost vedoucí ŠJ ve dnech 16. a 19.6. 2023

13. 06. 2023

Vážení rodiče a strávníci.
Ve dnech 16. a 19.6.2023 nebudu přítomna.
Prosím, abyste si odhlášky prováděli přes portál strava.cz
Děkuji za pochopení
Monika Nováková, vedoucí