Základní škola a Mateřská škola Motýlek

DEN ZEMĚ

11. 04. 2016
Untitled document

Projektového vzdělávání v MŠ a ZŠ Motýlek duben 2016:

  • Od 1 do 8. dubna - zpracování výtvarných prací
  • Od 11 dubna - instalace výstavy výtvarných výrobků na téma „Svět potravin"
  • 11. - 28. dubna - úklid okolí školy
    součást projektu „ Ukliďme svět - ukliďme Česko"
  • 21. dubna - dílny ve škole
  • 22. dubna - oslava Dne Země ve městě - park E.Beneše
  • 29. dubna - úklid výstavy a vyhodnocení aktivit ke Dni Země

Charakteristika projektu:

Podpořit oslavu a aktivity ke Dni Země ve škole, podnítit zájem o životní prostředí. V České republice slavíme Den Země od roku 1990 jako světový svátek životního prostředí.

Největší význam Dne Země je v tom, že umožňuje všem zařadit svůj malý příspěvek k péči o životní prostředí do celostátního či celosvětového kontextu. V roce 2016 se naše škola připojí k projektu „ Ukliďme svět - Ukliďme Česko" - během měsíce dubna mohou naši žáci přispět svým úklidem kolem školy a v jejím okolí k úklidu kousku Země. (pomůcky - rukavice, igelitové pytle)

V rámci oslav Dne Země ve městě se zapojíme do výtvarné soutěže. Téma soutěže je „ Svět potravin". Rok 2016 je rokem luštěnin. Inspirace pro výtvarnou soutěž: nejdůležitější plodiny, co jíme, výroba potravin, složení potravin, od semínka po výrobek, zdravá potravina, luštěniny, plýtvání potravin „Víte, že než se zelenina dostane z pole na talíř, nejméně polovina skončí na skládce. Zní to neuvěřitelně, ale je to to bohužel tak. Stačí se podívat do nejbližší popelnice, abychom zjistili, v jak obrovské míře plýtváme jídlem..."(dokument Z popelnice do lednice)

21. 4. se uskuteční dopoledne tvoření a her. Při příznivém počasí využijeme zahradu, v druhém případě prostory školky a školy.

22.4. - Oslava Dne Země, kterou připravilo město Kopřivnice od 8:30 do 16.00 budou v sadu E. Beneše připraveny ekologicky laděné stanoviště - voda, země, vzduch a fauna, životní prostředí, chemické pokusy, ochutnávka luštěnin, bylinkové čaje, indiánské moudrosti starých národů, ekoprvky do školy a další...Rovněž zde budou vyhlášeni vítězové literární, fotografické a výtvarné soutěže.

Kolektiv organizátorů:  Mgr. Hana Růžová, Mgr. Eva Strejčková a Bc. Lenka Pěnčíková